Jak se bránit proti exekuci?


Vážení klienti, no přeci jedině tzv. „Chytře od lesa". Dluhy se musí umořovat a nikoliv, aby se ještě zbytečně navyšovaly o úroky z prodlení, penále či smluvní pokuty. Naopak včasným a efektivním jednáním, kdy vstoupíme do jednání s Vašimi věřiteli (např. hypoteční bankou), „Nezabráníme pouze exekuci či insolvenci na Vaši nemovitosti", ale i celému koloběhu soudního jednání!

V okamžiku, kdy totiž např. komerční banka začne Váš závazek (resp. Vaši nesplacenou částku např. spotřebitelského úvěru) právně vymáhat, tak Vám ho nejdříve celý zesplatní. Následně se začnou načítat úroky. Obchodní banka začne vymáhat nejen celou dlužnou částku, nýbrž i smluvní pokutu, a to kvůli porušení smlouvy o spotřebitelské půjčce (úvěru) z Vaší strany. Vedle toho drazí (dobře zaplacení) advokáti banky budou po Vás vyžadovat zaplacení uskutečněného (konaného) soudu a taktéž nemalé náklady právního zastoupení. Teprve pak přichází ke slovu „Ona exekuce", kde Vám budou připočteny ještě náklady soudního exekutora.

Pro koho je tedy naše pomoc s dluhy a exekucemi primárně určena?

Klientům se zástavami nebo špatnou platební morálkou,
kdy reálně hrozí zesplatnění úvěru (viz výše) a tím dojde k neúměrnému navýšení závazků s následným prodejem nemovitostí v dražbě, ke kterému přistupuje většina bankovních ústavů nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí (viz níže).

Klientům, kteří mají exekuce a nejsou schopni je hradit.
Pakliže máte nemovitost v exekuci, vyřešte ji finančně výhodněji cestou výkupu reality. U nehrazených exekucí narůstají úroky, a tím se neúměrně zvyšuje reálný závazek dlužníka. Výkup nemovitosti v exekuci, kdy nám nabídnete Vaši realitu k odkupu, tak představuje nejlepší možné řešení.

Klientům před hrozící dražbou.
V dražbách se imobilie prodávají za 2/3 odhadní hodnoty v prvním kole a za polovinu odhadní hodnoty v druhém a dalším kole. Odhadní ceny bývají ale často velmi podhodnocené, neboť hlavním záměrem či kritériem je prodat nemovitost co nejrychleji. De facto tak klienti mohou přijít až o 2/3 až polovinu hodnoty nemovitosti. Rozhodujícím činitelem u nedobrovolné dražby totiž bývá uspokojení věřitele, nikoliv ekonomická pozice dlužníka (povinného), kterému dluhy i přes dražbu zůstanou!

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top