SJM a exekuce


Vážení klienti, manželství je instituce, kdy vstupem do něj se dvojice jedinců, resp. individualit stává společnou jednotkou nejen společenskou, ale rovněž ekonomickou. Jestliže se budoucí manželé před svatbou nedohodnou jinak a nestvrdí to smlouvou, vzniká po svatbě tzv. společné jmění manželů. Jednoduše řečeno všechen majetek nabytý za manželství se sesype na jednu hromadu, která je společná a bezpodílová. 

Otázky a odpovědi na exekuci majetku v SJM

Otázka č. 1: Může soudní exekutor „Sáhnout" na společné jmění obou manželů, pokud se některý z manželů předlužil a vznikl za ním exekuční titul ?

Odpověď: Ano, pokud je dluh součástí společného jmění. To znamená, že dluh, který vznikl před svatbou, do společného jmění nepatří, ale dluh, který vznikl po svatbě - ano.

Otázka č. 2: Co patří do SJM ?

Odpověď: Součástí společného jmění manželů je prakticky všechno, co si za trvání manželství pořídíte. Nově dokonce i zisk nebo pohledávky z výlučného majetku jednoho z manželů.

Názorný příklad z naší dvacetileté praxe

Manžel si bez vědomí manželky vzal spotřebitelskou půjčku. Nehradil pravidelné splátky a nekomunikoval s věřitelem. Na základě smlouvy pak ztratil výhodu splátek, musel uhradit celou dlužnou částku. Následně věřitel zažaloval svoji pohledávku, soud mu ji přiznal, dlužník nerespektoval rozhodnutí soudu a věřitel požádal soud o nařízení exekuce, čemuž soud vyhověl a pověřil soudního exekutora jejím provedením. Exekutor začal zjišťovat majetek dlužníka a exekučním příkazem postihnul i věci spadající do SJM. Manželka dlužníka byla účastníkem exekučního řízení, ačkoliv exekuční titul zněl na jejího manžela.

Co když i kvůli této situace dojde k rozvodu, což bývá ve výše uvedených situacích častý případ? 

Jestliže se tito manželé do budoucna rozvedou, dojde k zániku SJM, které se však musí vypořádat. I po rozvodu může exekutor postihnout majetek spadající původně do již zaniklého SJM, jestliže provedené vypořádání zkracuje uspokojení věřitelů. Např. pokud se bývalí manželé dohodnou, že jediná nemovitost (byt, ve kterém žili) nabytá manželi za trvání manželství se stane majetkem manželky a druhý manžel řádně nesplní pohledávku přiznanou soudem, může být v rámci exekuce postižena tato nemovitost, která je nyní ve vlastnictví pouze manželky.

Proto nás neváhejte kontaktovat, jsme Vaši partneři ve výkupu nemovitostí! Jak vidíte výše, tak je otázka Společného jmění manželů v exekuci velmi komplikovanou problematikou. Osobně se s Vámi hned druhý pracovní den sejdeme a Vaše finanční závazky za Vás zaplatíme. Můžeme Vám poskytnout jak adekvátní finanční zálohu, tak i náhradní bydlení v menším bytě, resp. u pronajímatele. Je tak zcela zbytečné, abyste i přes vlastnictví nemovitosti skončili v tom lepším případě na ubytovně, v tom horším na ulici.

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top