Blog


Zavedení chráněného účtu pro povinné v exekuci bude možné až od července.

1 / 4 / 2021

Vážení čtenáři, milí klienti, až od července budou moci žádat dlužníci v exekuci (povinní) o založení tzv. chráněného účtu. Legislativní novelu zákona č. 38/2021 Sb., kterou se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu a tím i tříměsíční odklad zavedení tohoto institutu, schválil na svém jednání 31. března 2021 Senát. Poslaneckou předlohu novely teď dostane k podpisu prezident republiky Miloš Zeman.

Obchodní banky tak budou mít dostatek času, aby se mohly připravit. Zvláštní bankovní účet by měl zabránit případné neoprávněné exekuci nezabavitelných peněz. Skupina poslanců zdůvodnila odklad sdělením bankovního sektoru, podle něhož si zavedení chráněného účtu vyžádá určité technické změny. „Dodatečná lhůta by měla umožnit bankovnímu sektoru náležitou přípravu chráněného účtu po technické stránce a měla by zajistit jeho úspěšný start," je uvedeno v důvodové zprávě. Původně prosazovaný a schválený duben byl „příliš ambiciózní". Česká bankovní asociace už dříve sdělila, že komerční banky by uvítaly i delší odklad. Tříměsíční odložení pro ně bude technologickou výzvou, uvedla.

Novela též obnoví do konce června omezení exekucí movitých věcí, které bylo uzákoněno kvůli pandemii onemocní covid-19 s platností do konce ledna. Do poloviny roku by si dlužníci mohli z obstaveného účtu vybrat čtyřnásobek životního minima, jako tomu bylo do konce února, místo obvyklého dvojnásobku. Novela o chráněném účtu pak od července stanoví výši jednorázového výběru z účtu v exekuci na trojnásobek životního minima.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím Advokátního deníku a ČTK)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top