Exekuce info


Zastavování marných exekucí bude moci začít v roce 2023.

8 / 7 / 2021

Vážení čtenáři, milí klienti, zastavování dlouhodobých bezvýsledných exekucí bude moci začít v roce 2023. Rozhodla o tom včera Poslanecká sněmovna. Hlasy 162 ze 169 přítomných poslanců schválila novelu exekučního řádu se senátními úpravami. Částečně se také omezí zabavování movitých věcí. Navíc se změní i pořadí splácení dluhu. Předlohu zákona teď dostane k podpisu prezident Miloš Zeman. Např. povinná záloha věřitele při zahájení exekuce na její náklady ani teritorialita (místní příslušnost) soudních exekutorů navzdory snahám části zákonodárců zavedena nebude.

Předloha předpokládá šestiletou lhůtu, po jejímž uplynutí by exekutor bezvýslednou exekuci při splnění určitých podmínek zastavil. Bezvýsledná exekuce by se mohla ještě dvakrát prodloužit, mohla by trvat nejdéle 12 let. Senát prosadil částečnou zpětnou platnost lhůt. Nynější šestileté a delší exekuce by se tak mohly zastavovat v roce 2023, tedy rok po účinnosti novely. Ve sněmovní verzi by to bylo o pět let později. Lhůty budou moci být v některých případech prodlouženy, např. když je exekuce odložena. Vůbec se nebudou týkat vymáhání pohledávek např. na výživném na děti.

Povinná záloha věřitele na náklady exekuce bude podle schváleného znění podmínkou až pro prodloužení exekuce, byť s některými exempcemi (výjimkami). Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) již dříve uvedla, že finanční částku stanoví vyhláška ministerstva spravedlnosti a bude činit nejvýše 500 korun.

Z vymožených peněz se bude splácet vedle nákladů soudu na výkon rozhodnutí a nákladů exekuce nejprve jistina dluhu, teprve potom úrok, posléze úrok z prodlení a nakonec náklady věřitele. Nemělo by se tak stávat, že úrok roste rychleji, než je dlužník schopen splácet.

Legislativní novela přinese omezení mobiliárních exekuci důchodců a tělesně postižených lidí a u dluhů z dětství.

Dlužník bude moci odvrátit prodej movitých věcí rovněž v případě, že bude nad rámec zákonných srážek z příjmů dobrovolně hradit alespoň 1.500 korun z nezabavitelných peněz.

Tato možnost se bude týkat jen fyzických osob. Luxusnější věci budou zpeněžení podléhat i nadále.

Sněmovna schválila v novele dvě úpravy k zahlazení dluhů z minulosti. Dlužníkům vůči státu a dalším veřejným institucím by stačilo v exekuci splatit jistinu a uhradit 750 korun na náklady řízení.

Končily by taktéž dlouhodobě bezvýsledné exekuce s jistinou do 1 500 korun. Věřitelé by získali část pohledávky zpět od státu ve formě daňové úlevy a exekutorům by stát uhradil část výdajů spojených s vymáháním peněz.

Předloha ale přinese i další změny. Snižuje penále u dluhů na zdravotním a sociálním pojištění, zakotví povinnost soudního exekutora nahrávat telefonní hovory týkající se exekučního řízení a umožní doručování písemností týkajících se exekucí elektronicky prostřednictvím centrální úřední desky.

Zabavovat se nebudou příplatky a příspěvky ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem a k ocenění účastníků národního odboje.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím ČTK, Idnes.cz a Lidovky.cz)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top