Blog


Výpis z Centrální evidence exekucí lze získat i na poště.

4 / 2 / 2019

Vážení potenciální klienti, milí čtenáři, vítáme Vás na našich webových stránkách. Na těch Vás v blízké budoucnosti hodláme seznamovat s komplikovanou problematikou nejen výkupů nemovitostí, nýbrž i vymáhání pohledávek, a to v podobě exekučního či insolventního řízení. Nicméně tuto poměrnou složitost budeme kompenzovat, popř. eliminovat převážně prakticky zaměřenými aktualitami nebo poznatky z úspěšně vyřešených případů, přestože v případě nejnovějšího monitoringu legislativy a související judikatury je samozřejmě nutné se vypořádat i s odborností, která nám není zase úplně tak cizí, poněvadž v případě pana Bc. Jaroslava Oborného, jehož jméno je především spojeno se Společnou realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o., se jedná o obchodníka s nemovitostmi, který výkupy nemovitostí ve své bohaté realitní praxi provádí úspěšně a dlouhodobě již 20 let. V situaci pana Mgr. Petra Jezdinského se zase jedná o právníka, který má zkušenosti s exekučním právem z několika exekutorských úřadů, popř. vymáháním pohledávek na Městské části Praha 1 či z Bytové komise při Radě města Lysá nad Labem.

Milí čtenáři, na úplný začátek začneme v dnešní aktualitě úplně s něčím jednoduchým. Povíme si totiž, kde lze získat výpis z tzv. Centrální evidence exekucí. Ten totiž může posloužit např. při koupi automobilu, při pronájmu či koupi bytu, při přijímání nových zaměstnanců nebo třeba při sjednávání smlouvy s řemeslníkem. Pořídíte je mj. na poště poskytující služby Czech POINT.

Možnost získat výpis z Centrální evidence exekucí nabízí taktéž Česká pošta, vedle dvou míst Exekutorské komory ČR, resp. webových stránek Exekutorské komory ČR (viz: https://www.ceecr.cz/cenik).

Jedna strana výpisu na přepážce České pošty vás přitom přijde na pouhých 50 Kč (viz: https://www.ceskaposta.cz/sluzby/egovernment/overeny-vypis-z-centralni-evidence-exekuci#5).

Úplný seznam poštovních úřadů, kde je poskytována tato služba lze najít na: https://www.ceskaposta.cz/sluzby/egovernment/overeny-vypis-z-centralni-evidence-exekuci#3

Od rozšíření dostupnosti výpisů z Centrální evidence exekucí na pobočky České pošty s Czech POINTY si Exekutorská komora ČR slibuje, že se tato její služba dostane více do povědomí lidí jako efektivní a preventivní nástroj v mnoha praktických životních situacích.

V životě se totiž může stát, že o svůj majetek či peníze přijde člověk nikoli vlastní vinou. Pokud vstoupí do právního vztahu s někým, na koho je uvalena exekuce a neví o tom, může to způsobit značné komplikace a velké finanční ztráty. Předejít jim lze právě tím, když si ověří aktuální situaci v Centrální evidenci exekucí

V té je možné zjistit, zda byla na konkrétní subjekt nařízena exekuce podle exekučního řádu, případně který soudní exekutor byl pověřen provedením exekuce. Dalšími informacemi jsou, o jakou vymáhanou povinnost se jedná, kdy byla exekuce nařízena, nebo zda byla pravomocně odložena či zastavena (srov.: https://portal.pohoda.cz/zakon-a-pravo/finance-a-dane/vypis-z-centralni-evidence-exekuci-ziskate-nove-na/).

Ověřený výpis z Centrální evidence exekucí pro Vás může být mj. cennou informací, v případě kdy:

  • Pronajímáte nemovitost a chcete předejít důsledkům exekučního řízení.
  • Si pořizujete nemovitost a chcete mít jistotu, že není součástí exekučního řízení a prodávající s ní může nakládat.
  • Jste živnostník či podnikatel a chcete mít jistotu, že na Vašeho zákazníka není vedena exekuce a nehrozí kvůli ní neplacení z jeho strany.
  • Si pořizujete ojeté motorové vozidlo a chcete mít jistotu, že Vám nebude automobil následně zabaven, protože je součástí exekučního řízení.
  • Půjčujete peníze, ať už fyzické nebo právnické osobě.
  • Se sami chcete ujistit, že proti Vám není vedeno exekuční řízení (srov.: https://www.ceskaposta.cz/sluzby/egovernment/overeny-vypis-z-centralni-evidence-exekuci#3).

Na úplný závěr přinášíme dva životní příběhy lidí, kteří i „např.“ kvůli tomu, že neměli tento výpis z Centrální evidence nemovitostí tzv. „naletěli“ (zdroj: https://www.ceskaposta.cz/sluzby/egovernment/overeny-vypis-z-centralni-evidence-exekuci#3). I z tohoto důvodu se Vám určitě vyplatí navštívit Českou poštu.

PŘÍBĚH PANA KARLA S PRONÁJMEM BYTU: „Pronajal jsem svůj plně vybavený byt paní Evě. Poté, co mi nepřišla platba za první nájem, jsem se snažil paní Evu kontaktovat, ale marně. Rozhodl jsem se ji tedy navštívit v pronajímaném bytě, aby mi vysvětlila, proč k platbě nájemného nedošlo. K mému obrovskému překvapení jsem ale v bytě našel svou starou televizi, rádio, novou mikrovlnku a další vybavení oblepené žlutými nálepkami s nápisem „Exekučně zabaveno“. Paní Eva po chvíli mlžení přiznala, že je proti ní vedeno několik exekučních řízení, přičemž v pronajímaném bytě byl po právu proveden soupis movitých věcí. Vinou paní Evy je nyní na mně, abych s exekutorem situaci vyřešil a doložil mu, že sepsané věci jsou výhradně v mém vlastnictví.“

PŘÍBĚH PANA ALOISE PŘÍ KOUPI BYTU: „Když zemřel soused z vedlejšího domu, nemovitost zdědil jeho syn Josef, který mi ji následně nabídl ke koupi. Zrovna jsem plánoval, jak rozšířit své dosavadní bydlení, proto jsem souhlasil s koupí, která se zdála výhodná. Měsíc po koupi nemovitosti jsem však obdržel exekuční příkaz k prodeji této nemovitosti. Nevěděl jsem totiž, že je proti panu Josefovi vedeno vícero exekučních řízení, a ten tedy nesmí se svým majetkem, a to i majetkem nově nabytým, takovým způsobem nakládat. Soudní exekutor se dovolal neplatnosti kupní smlouvy. Ačkoliv jsem panu Josefovi uhradil v hotovosti kupní cenu v plné výši, vlastníkem nemovitosti jsem se nestal. A až pozdě jsem se bohužel dozvěděl, že proti panu Josefovi je vedeno 13 exekučních řízení a všechny peníze ode mě již utratil, takže šance na získání peněz je velmi malá.“

Bc. Jaroslav Oborný, obchodník s nemovitostmi

Mgr. Petr Jezdinský, právník

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top