Blog


Vymáhání pohledávek v SVJ v časech LEX COVID JUSTICE.

26 / 4 / 2020

Vážení čtenáři, LEX COVID JUSTICE má bohužel svůj nepopíratelný vliv i na vymáhání dlužných plateb ve společenství vlastníků. Podle návrhu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie mj. o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu se zavádí dočasné omezení pro provádění exekuce prodejem movitých věcí a nemovitých věcí, ve kterých má povinný místo trvalého pobytu. (zdroj: https://www.lidovky.cz/byznys/pravo-a-justice/komentar-zmeny-prijate-v-dusledku-epidemie-jsou-pro-svj-nevyhodne-zhorsi-jejich-postaveni.A200419_130002_ln_byznys_pravo_ssu?utm_source=CZ&utm_campaign=2eabaf453f-EMAIL_CAMPAIGN_2018_02_18_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_993e2946f3-2eabaf453f-186618241).

JUDr. Marek Novotný, advokát a přední odborník na bytové právo v České republice k tomu dále uvádí, že (cit.): „Přitom exekuční titul byl často získán pro dlouhodobé neplacení společenství, které by v krizi finanční prostředky dlužníka zvlášť potřebovalo, ale zákon mu tyto prostředky v danou dobu uvedenými způsoby získat brání. K ochraně společenství pak zmíněné způsoby exekuce v zásadě použít nelze" (zdroj: Tamtéž).

„Ještě zásadnější je pak podle názoru JUDr. Novotného časově neohraničená změna občanského soudního řádu, podle které není možné provést exekuci prodejem nemovitosti, ve které má povinný místo trvalého pobytu, pokud je pohledávka nižší než 100.000 Kč (dosud 30.000 Kč). V kontextu s plněním povinností vlastníků bytů vůči společenství to bude znamenat, že vlastník bytu nebude moci být postižen pro neplacení společenství prodejem bytu i roky (!), může to vést k významnému nárůstu těchto pohledávek a v oblastech s nízkými cenami bytů to dokonce může vést k situaci, kdy se vlastníkům může vyplatit neplnit finanční povinnosti vůči společenství vůbec (zdroj: Tamtéž).

Dále si Dr. Marek Novotný všímá, že věřitelům v insolvenčním řízení se taktéž dočasně odnímá možnost podat insolvenční návrh. Pokud tedy společenství zjistí, že jeho dlužník má další věřitele a je v úpadku, bude odkázáno v zákonem uvedené době jen na povolené způsoby exekuce a nemůže využít výhod insolvenčního řízení a dluhy vlastníků bytů budou pravděpodobně narůstat (zdroj: Tamtéž).

Radek Dragoun, další autor k tématu „neplatičství" v bytových družstvech, která jsou či tvoří taktéž SVJ, uvádí následující (cit.): „Ničí společné prostory a hlavně neplatí za teplo a teplou vodu. Doplácet to musí sousedé. Podle bytových družstev a společenství vlastníků jednotek jsou tyto problémy se sousedy stále častější, a žádají proto větší pravomoci. Petici už podepsalo přes 48 tisíc lidí. Zbavit se problémového souseda trvá kvůli vleklým soudním sporům dlouhá léta. Během té doby můžou jeho dluhy vyšplhat na stovky tisíc, které pak spadnou na ostatní obyvatele domu. Jeden příklad za všechny. „Měli jsme tu dlužníka, který po sobě zanechal dluh 300 tisíc korun," říká předseda Svazu českých a moravských bytových družstev Jan Vysloužil.  Zbavit se tohoto člena bytového družstva trvalo dlouhých pět let. Během nich nezaplatil ani korunu. Zákon umožňuje dát výpověď z nájmu u družstevního bydlení jen podle předepsaného postupu, musí mu například předcházet upozornění. Pokud se neplatiči proti vyloučení odvolají, projednává se to nejprve na shromáždění delegátů, případně až u soudu. Jak Vysloužil dodává, bývají družstva vnímána zpravidla jako ti špatní, když se k vyloučení člena odhodlají. „Byli jsme stavěni do pozice zlé právnické osoby, která chce vyhánět dlužníka na ulici. Ale tak to není. Ten člověk dlužil 300 tisíc. Lidé v domě to věděli a v podstatě říkali, že ty služby platí za něj. On se myje, topí, vaří si a my to za něj platíme," popisuje nářky obyvatel domu Vysloužil. Dlužníci navíc vědí, co neplatit. Kdyby například nezaplatili za elektřinu spotřebovanou ve svém bytě, dodavatel by je od ní jednoduše odstřihl. Neplatí tak teplo, teplou vodu a poplatky, které jdou na náklady spojené s užíváním společných prostor domu, což mohou „beztrestně". Nehrozí jim, že jim přestane téct teplá voda" (zdroj: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/bytova-druzstva-trapi-problemovi-najemnici-statisicove-dluhy/r~084cdf1ecfb611e99ec9ac1f6b220ee8/).

„Svaz českých a moravských bytových družstev (SČMBD) dlouhodobě upozorňuje na problémy s neplatiči v bytových domech. Členové bytových družstev a vlastníci bytů ve společenstvích vlastníků jsou mnohdy nuceni doplácet za své neplatící sousedy náklady, které vznikají při péči o dům a pozemek, ale také na služby včetně energií dodávaných do domu pro všechny obyvatele společně. Náklady spojené se správou domu či například platby za dodávku tepla a teplé vody se totiž hradí společně za celý dům a v případě výpadku plateb by přerušení dodávek hrozilo všem jeho obyvatelům. Poctivě platící sousedé jsou vůči neplatičům v řadě případů téměř bezbranní" (zdroj: https://www.info.cz/pravo/kdyby-politici-zili-v-bytovkach-problem-s-neplatici-by-resili-ochotneji-rika-horakova-42480.html).

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím výše citované literatury)

Bc. Jaroslav Oborný, obchodník s nemovitostmi

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top