Exekuce info


Vykupujeme nemovitosti před nucenou dražbou za hotové.

10 / 3 / 2019

Vážení klienti, naše firma dlouhodobě a úspěšně vykupuje nemovitosti i před samotnou nedobrovolnou dražbou reality. Přitom dražba imobilie, kdy Vaše nemovitost bude prodána za zlomek ceny, nepokryje ani všechny Vaše dluhy. v neposlední řadě proto soudní exekutor přistoupí i k nucenému prodeji Vašeho automobilu, popř. i vybavení Vaší domácnosti.

Vážení čtenáři, i výkup Vaši nemovitosti před samotnou nedobrovolnou dražbou představuje sice (i právně) nejkomplikovanější řešení, přesto je i tato varianta pro nás schůdná a řešitelná.

I v tomto případě se nevyplatí dlouho váhat. Naopak je vhodné nás co nejrychleji kontaktovat, a to z toho důvodu, že i nedobrovolná dražba Vaše všechny finanční závazky nevyřeší, dluhy Vám i přes dražbu zůstanou. Před nucenou dražbou reality se „na nic“ už nevyplatí čekat. Vaše realita se totiž v nucené dražbě prodá jen za zlomek tržní ceny, nicméně zbytek dražbou neuspokojených dluhů Vám zůstane i nadále!

Navíc soudní exekutor, který byl ke konkrétní soudní exekuci (resp. k vymožení pohledávky) příslušným exekučním soudem pověřen (na návrh oprávněného, tj. věřitele), musí ze zákona, konkrétně se jedná o zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, pakliže dlužník (povinný) disponuje nemovitostí a dluhy nejsou v exekuci splaceny, resp. soudním exekutorem jinak vymoženy, vždy dražbu nemovitosti provést (!), protože i když i u soudních exekutorů je zmiňovaná nezávislost, stejně jako i v případech soudů, tak soudní exekutor musí vždy hájit zájmy oprávného, resp. věřitele, tj. např. hypoteční banky! Jiného zbytí (resp. jiný právní postup) ani soudní exekutor, který je nucen zastupovat zájmy věřitele, a pohledávky věřitele taktéž už po vydání soudního rozsudku vymáhat, ani koneckonců nemá!

Stejně tak ten samý soudní exekutor uspokojí návrhy oprávněného (tj. věřitele) i prodejem věcí ve Vaší domácnosti, popř. i dražbou Vašeho osobního automobilu!

V opačném případě by se totiž soudní exekutor vystavoval kárnému (stavovskému) postihu, případně i trestnímu stíhání!

I v tomto případě Vám nabízíme velmi seriózní jednání, kdy se s příslušným soudním exekutorem diskrétně spojíme a exekuci následně vyplatíme. A i v tomto případě Vám můžeme okamžitě vyplatit i velmi vysokou finanční zálohu. Stejně tak jsme Vám ochotní a schopní najít nové bydlení, buďto v menší nemovitosti, a nebo alespoň v nájemním bytě u pronajímatele.

Bc. Jaroslav Oborný, obchodník s nemovitostmi

Mgr. Petr Jezdinský, podnikový právník

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top