Blog


Vláda České republiky podpořila opatření proti tzv. vícečetným exekucím.

4 / 7 / 2019

Vláda České republiky podpořila opatření proti tzv. vícečetným exekucím.

Omezení počtu podávaných exekučních návrhů či výraznou redukci množství vícečetných exekucí si klade za cíl legislativní novela občanského soudního řádu a exekučního řádu, kterou na jednání 1. července 2019 podpořila česká vláda. Žurnalistům to po zasedání vlády sdělila ministryně spravedlnosti Marie Benešová, která legislativní materiál předkládala.

Tzv. vícečetným exekucím by měla zabránit paušálně stanovená náhrada hotových výdajů za úkony v první fázi exekučního řízenípovinná záloha na náklady exekuce. Poplatekpovinnou zálohu by měl na počátku exekuce vynakládat věřitel. „To by ho (věřitele) nutilo předem zvážit, jestli jsou majetkové poměry povinného takové, aby pohledávka mohla být úspěšně vymožena,“ konstatuje se v předkládací zprávě k návrhu zákona.

Pomoci má také nová právní norma v tom, že by se všechny exekuce proti stejnému dlužníkovi vedly u jednoho soudního exekutora. „Aby mohly být v důsledku spojování řízení sníženy náklady exekuce a snížena zátěž třetích osob povinných poskytovat součinnost soudnímu exekutorovi,“ uvádí se v návrhu. Dalším opatřením je zavedení lhůty, po jejímž uplynutí by exekutor byl povinen zastavit bezvýslednou exekuci bez návrhu a bez souhlasu oprávněného.

Exekutorská komora návrh kritizuje jako nepřehledný a matoucí pro účastníky exekučního řízení (oprávněného i povinného) i jako komplikovaný pro samotné exekutory a soudy. Domnívá se, že schválení novely by exekuce prodloužilo a dlužníci by nakonec zaplatili více. Ve svém vyjádření na svých internetových stránkách komora varovala mj. před zavedením systému "Sněhuláka", tj. tedy „Principu jeden dlužník, jeden exekutor“. „Celý systém přidělování nových exekucí by vedl k vytvoření jen několika velkých exekutorských úřadů, neboť služebně starší exekutoři s vysokým počtem v minulosti zahájených exekucí by získávali i nejvyšší počet nově zahájených exekucí,“ upozornila tato stavovská (profesní) organizace. Komora dlouhodobě prosazuje zavedení tzv. teritoriality exekutorů (místní příslušnosti). Tu však předmětná (tato) novela nezavádí.

Legislativní novela navrhuje rovněž stanovit paušální výši náhrady nákladů plátce mzdy za úkony, které je povinen provádět v rámci exekuce srážkami ze mzdy.

Konečně se má úpravy dočkat i postup v případě úpadku soudního exekutora a předávání exekutorských úřadů a překládání soudních exekutorů. Zveřejněním rozhodnutí o úpadku je ex lege (ze zákona) pozastaven výkon exekutorského úřadu.

Ministryně financí Alena Schillerová novinářům sdělila, že novinky podle ní mohou dlužníkům prospět. „Jestliže on neví, odkud přijde nějaká další exekuce, to je nedobrý stav. Koncentrace k jednomu exekutorovi, kde je jeden exekutor a jeden dlužník, je krok správným směrem,“ uvedla. Schválení návrhu ocenila na twitteru i ministryně práce Jana Maláčová. Návrhem právního předpisu se teď má zabývat Poslanecká sněmovna.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím ČTK, Advokátního deníku a Právního prostoru)

Bc. Jaroslav Oborný, obchodník s nemovitostmi

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top