Blog


Věřitelé se začínají více zajímat o to, jak dlužníci splácí v insolvenci.

6 / 8 / 2023

Vážení čtenáři, milí klienti, tato informace se týká v první řadě insolvenčních řízení, kdy dlužník neplní 30% hranici uspokojení věřitelů a podněty ke kontrole přicházejí především ze strany velkých věřitelů. S tím je také spojena větší administrativní zátěž, se kterou se musejí vypořádávat nejen soudy, nýbrž zejména pak insolvenční správce.

Věřitelé se zajímají, zda má dlužník zaměstnání odpovídající jeho vzdělání, zkušenosti a třeba též místě bydliště. „Správcům tak nezbývá nic jiného, než aby doložili, jak se situace opravdu má. Pravidelně by tak měli skenovat trh práce a zjišťovat, zda by dlužník nemohl vydělávat více a více tak splácet věřitelům. Ocitli se tak v administrativní spirále, do které se dostali díky novele insolvenčního zákona z roku 2019 a ze které v tuto chvíli není úniku," popisuje výkonný ředitel společnosti Insolvence 2008 Tomáš Valášek, která vyvíjí a dodává IT řešení pro insolvenční správce a zabývá se i jejich odborným vzděláváním. S větší administrativní zátěží jsou spojeny nejen náklady, ale stojí to i čas už tak přehlcených insolvenčních správců. V době, kdy je vidina na zlepšení prchavá, přichází společnost Insolvence 2008 s novou službou nazvanou Hlídač práce. „V rámci naší mise usnadňování agendy insolvenčního řízení přicházíme s nástrojem, který umí automatizovaně procházet webové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí a na základě zadaných kritérií správci navrhnout odpovídající zaměstnání pro jejich dlužníky," představuje novinku Valášek.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím webů Česká justice a Insolvence 2008)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top