Blog


Věřitelé přivítali odmítnutí zásady teritoriality soudních exekutorů.

20 / 4 / 2021

Vážení čtenáři, milí klienti, zatímco věřitelé odmítnutí zavedení krajské místní příslušnosti exekutorů dolní komorou přivítali, neziskové organizace to považují za promarněnou příležitost. Opačný pohled mají i na částečné omezení zabavování movitých věcí, což podle věřitelů zhorší možnost vymožení dluhů. Toto zjištění vyplývá z ohlasů na projednání novely exekučního řádu Poslaneckou sněmovnou. Předlohu teď dostane k posouzení Senát.

Zatímco věřitelé odmítnutí zavedení krajské místní příslušnosti exekutorů dolní komorou přivítali, naopak neziskové organizace to považují za promarněnou příležitost. Opačný pohled mají i na částečné omezení zabavování movitých věcí, což podle věřitelů zhorší možnost vymožení dluhů.

Dlouholeté bezvýsledné exekuce se podle novely zřejmě budou zastavovat. Částečně se omezí zabavování movitých věcí. V novele, jejíž části míří po poslaneckých úpravách i na řešení některých dluhů z minulosti, to schválila Sněmovna. Snahy o zavedení krajské místní příslušnosti exekutorů dolní komora opět odmítla.

„Pro věřitele je nepochybně dobrou zprávou, že zákonodárci nakonec nepodpořili žádnou z variant exekutorské teritoriality, která by zásadně zkomplikovala a snížila vymahatelnost práva," konstatoval prezident České asociace věřitelů Pavel Staněk.

Ten zásadně nesouhlasí s návrhem na omezení mobiliárních exekucí. S ohledem na opakované zvyšování nezabavitelných částek, omezení dražeb nemovitostí a další nedávné úpravy je podle něj právě tento způsob výkonu exekuce mnohdy jedinou šancí, jak se věřitel může dobrat svých peněz.

Naopak iniciativa Rekonstrukce státu považuje odmítnutí zavedení teritoriality exekutorů, která mohla ukončit „kšeftování" s dluhy, za promarněnou příležitost. Věří ale, že teritorialitu se podaří vrátit do hry v Senátu.

„Poslanci slibovali, že vyřeší dopady predátorských let z minulosti, ale nakonec nevyřešili ani minulost, ani budoucnost. Některé dílčí změny se dnes sice podařilo prosadit, ale zásadní reforma exekučního systému se bez teritoriality nekoná," míní vedoucí Rekonstrukce státu Josef Karlický.

Přestože poslanci schválili některé pozitivní změny, promarnili příležitost na ukončení lukrativního byznysu s exekucemi, který tak může zatím nerušeně pokračovat dál, doplnil Radek Hábl z Institutu prevence a řešení předlužení. Nepodařilo se podle něj ani efektivně vyřešit historickou zátěž v podobě milionů nevymahatelných exekucí.

„Ve třetím čtení byly přijaty pozitivní změny jako humanizace mobiliárních exekucí, splácení exekucí nejdříve na jistinu, tzv. milostivé léto pouze veřejnoprávních dluhů, open data o exekucích nebo snížení penále u zdravotního a sociálního pojištění," řekl Hábl.

Dlužníci (povinní) podle jeho názoru splácí často jen úroky, pokuty a náklady. Splátky dlužníka touto změnou půjdou přednostně na jistinu.

Díky tzv. polidštění mobiliárních exekucí už nebude možné vytvářet psychologický nátlak na dlužníka při zabavování majetku a nastaví se systém pravidelných regulovaných měsíčních splátek, podotkl.

Předloha zavede po sněmovních úpravách šestiletou lhůtu, po jejímž uplynutí by soudní exekutor bezvýslednou exekuci při splnění určitých podmínek zastavil. Bezvýsledná exekuce by mohla trvat nejdéle 12 let.

Sněmovna schválila rovněž omezení mobiliárních exekucí důchodců, tělesně postižených lidí a u dluhů z dětství. Dlužník by mohl odvrátit prodej movitých věcí taktéž v případě, že bude nad rámec zákonných srážek z příjmů dobrovolně hradit alespoň 1 500 korun.

 

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s použitím ČTK)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top