Blog


Ústavní soud opět zrušil odměnu za vyklizení Kliniky.

2 / 11 / 2022

Vážení čtenáři, milí klienti, finanční odměna 24.200 korun pro soudního exekutora Iva Luhana za vyklízení někdejšího Autonomního sociálního centra Klinika v Praze na Žižkově je příliš nízká, neodpovídá specifickým okolnostem. Ústavní soud (dále i jako „ÚS") proto zrušil rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 3. Jedná se o druhý jeho zásah, napoprvé označil odměnu za nespravedlivou z opačných důvodů - byla nesprávně vypočítaná, tím pádem příliš vysoká. Tehdy měla činit 290.400 korun. Zmíněný obvodní soud musí rozhodovat znovu a hledat správnou rovnováhu.

Obvodní soud nemůže brát v úvahu pouze to, že jde o jednu budovu, jednu vyklízenou nemovitost, ale bude muset přihlédnout ke složitosti, kterou taková exekuce obnáší. To znamená počet místností, otázka dobrovolnosti vyklizení, nákladů na mzdové prostředky a tak dále," sdělil žurnalistům soudce zpravodaj Jaroslav Fenyk.

Budovu někdejší plicní kliniky v Jeseniově ulici na Žižkově obsadili aktivisté v prosinci 2014. Později měli objekt v bezplatné výpůjčce. Když smlouva vypršela a budovu získala Správa železnic, nechala ji vyklidit exekutorem. V loňském nálezu Ústavní soud v Brně konstatoval, že soudní exekutor chyboval při vyčíslení vlastní odměny. Sumu 290.400 korun stanovil nikoliv podle počtu vyklízených nemovitostí, nýbrž primárně podle počtu místností. Bylo to v rozporu s principem elementární spravedlnosti, napsal tehdy ÚS. Napodruhé si Dr. Luhan odměnu stanovil na 217.800 korun. Obvodní soud ji však srazil na 24.200 korun, což bylo dle mínění jmenovaného soudního exekutora nepřiměřeně málo. Jedná se o základní částku vyplývající z tarifu, odvozenou od dvou vyklízených nemovitostí - budovy a zahrady. Luhan si před tím tarifní částku několikrát vynásobil s ohledem na specifické okolnosti.

Po snížení odměny podal Luhan stížnost, ÚS se tak odměnou zabýval podruhé. JUDr. Luhan poukázal na výjimečný charakter vyklízených nemovitostí a na to, že uživatelé Kliniky neprojevovali žádnou součinnost. Zdůraznil rovněž skutečnost, že odměna soudního exekutora není jeho čistým ziskem, nýbrž jsou z ní hrazeny náklady na provoz exekučního úřadu. Ústavní soud dal exekutorovi zapravdu. Vždy je nutné totiž zohlednit okolnosti a náročnost vyklizení konkrétní reality, sdělil ústavní soudce Fenyk. Poukázal např. na fakt, že vyklizení trvalo sedm dní, uživatelé budovy nespolupracovali, vše bedlivě sledovala masmédia. Obvodní soud pro Prahu 3 chyboval, když své rozhodnutí dostatečně neodůvodnil a s konkrétními argumenty se nevypořádal.

Ústavní soud shrnuje, že stěžovatel v příkazu k úhradě nákladů exekuce pečlivě a přesvědčivě vyložil, z jakých důvodů zvýšil svoji odměnu z provedení vyklizení předmětných nemovitostí, nicméně obvodní soud se žádným způsobem s argumentací stěžovatele nevypořádal. Vzhledem k tomu, že nezohlednění mimořádných aspektů věci nepřiměřeně zasáhlo do práva stěžovatele na odpovídající odměnu, bylo odepřením soudní ochrany rovněž porušeno jeho právo podnikat, jakož i jeho právo na vlastnictví takto odepřených peněžních prostředků. Věc se nyní vrací k Obvodnímu soudu pro Prahu 3, který bude při svém dalším rozhodování vázán právním názorem Ústavního soudu, vysloveným v tomto nálezu."

Prameny:

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/us-opet-zrusil-odmenu-za-vyklizeni-kliniky-poprve-byla-vysoka-podruhe-nizka/2270138;

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ivo-luhan-exekutor-odmena-klinika-praha-soud.A221012_110100_domaci_bur;

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-nejprve-prilis-vysoka-ted-nizka-ustavni-soud-zrusil-odmenu-exekutorovi-216693;

https://www.usoud.cz/aktualne/ustavni-soud-opet-zrusil-rozhodnuti-o-odmene-soudniho-exekutora-za-vyklizeni-kliniky;

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s použitím výše uvedených pramenů)

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top