Blog


Úřad pro ochranu osobních údajů znepřístupnil Centrální registr dlužníků.

20 / 8 / 2020

Vážení klienti, milí čtenáři, zatím marně se pokouší Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ") přimět (i částečně osvětově) k nápravě provozovatele privátního systému nazvaného Centrální registr dlužníků České republiky (dále jen „CERD"). Na shromažďování dat o údajných pachatelích korupce a o dlužnících neznámého původu, který navíc vydává potvrzení o bezdlužnosti, upozorňuje zmiňovaný úřad celá léta. Nakonec se mu podařilo znepřístupnit web CERDu, nicméně firma ho „chytře" převedla do Ruska a s odkazem na svobodu shromažďování informací čeká na zrušení ÚOOÚ.

Toto zjištění vyplývá z prohlášení Úřadu pro ochranu osobních údajů k závěrům další kontroly systému a z reakce Centrálního registru dlužníků. O systému již Česká justice dříve informovala. Jak ovšem také vyplývá z poslední kontroly CERDu, množství neinformovaných občanů, kteří jsou schopni kupovat služby od CERDu, který se prohlašuje za největší registr dlužníků na světě, tvoří stále velký rezervoár: „Úřad pro ochranu osobních údajů (Úřad) informuje veřejnost o svém postupu ve věci zpracování osobních údajů v systému Centrálního registru dlužníků České republiky (CERD). Reaguje tak na opakující se dotazy, žádosti a stížnost, které v souvislosti s tímto zpracováním eviduje," uvádí k tomu na svém webu (https://www.uoou.cz/k-nbsp-zaverum-z-nbsp-kontroly-systemu-centralniho-registru-dluzniku-ceske-republiky-cerd/d-34474/p1=1099) UOOÚ. Dle informace ÚOOÚ v polovině loňského roku ukončil Úřad kontrolu systému CERD, posléze na podkladě kontrolních závěrů zahájil řízení o přijetí nápravných opatření. „Správce osobních údajů systému registru dlužníků však uložená opatření neprovedl," konstatuje ÚOOÚ. „Úřad se proto obrátil na poskytovatele služeb pro systém CERD, díky čemuž se podařilo znepřístupnit jeho webové stránky. Tento úspěch byl pouze dílčí, neboť si správce osobních údajů systému CERD zajistil nového poskytovatele služeb. Tím je indická společnost, která IP adresy pro systém CERD hostuje na území Ruské federativní republiky. Úřad tak de facto přišel o možnost ovlivnit stažení nebo znepřístupnění protiprávního obsahu," konstatuje se k tomuto případu na webu ÚOOÚ. Úřad z tohoto důvodu zahájil řízení o sankci za nepřijetí opatření k nápravě a v současné době připravuje vydání rozhodnutí ve věci.

Jak ovšem vyplývá z informací na webu CERDu, krok českého Úřadu pro ochranu osobních údajů ho zasáhl. Nejen, že musel alespoň na krátkou dobu pozastavit „ověřování" účtů, ale taktéž nepokračuje ve výrobě seznamu údajných podezřelých korupčníků nahlašovaných občany pod heslem „Ať pravda vítězí na svoji  – protikorupční linku". Údajný registr dlužníků byl nazván diskusním fórem s upozorněním, že za správnost provozovatel neručí. Provozovatel CERDu k tomu na webu napsal: „Transparentní protikorupční linka je pozastavena do doby zrušení Úřadu na ochranu osobních údajů. ÚOOÚ podalo opakovanou námitku proti zveřejnění příspěvků třetích stran v podobě veřejného fóra, kde se přispěvatelé snaží poukázat na podezření překračující zákon. Z důvodu možných budoucích sankcí za umožněné zveřejnění příspěvků doplněné poučením o možné irelevantnosti příspěvků je zveřejňování oznámení zastaveno. ÚOOÚ svým právním výkladem znemožnilo pro futuro (do budoucna) zpětnou veřejnou kontrolu v rámci prověřování protikorupčních oznámení." „Protikorupční systém je založen na legislativě USA, která nebrání přístupu k informacím a šíření svobodného názoru… Uveřejněné údaje nespadají do jurisdikce České republiky, neboť jsou data primárně uložena mimo území ČR a nejsou z důvodu ochrany vkladatele spojeny s českým rezidentem či provozovatelem," sděluje pod tímto zápisem provozovatel CERDu (viz: https://www.centralniregistrdluzniku.cz/protikorupcni-linka-zverejnene-zaznamy/11297.htm).

V Praze dne 20. srpna 2020

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím webů České justice, Úřadu pro ochranu osobních údajů a CERDu)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top