Blog


U zastavení exekuce pro bezvýslednost je možné přiznat věřiteli náhradu nákladů.

9 / 6 / 2024

Vážení čtenáři, milí klienti, resort spravedlnosti vydal novou metodiku, která řeší, jestli je možné při zastavení exekuce pro bezvýslednost přiznat věřiteli právo na náhradu fin. nákladů. Justice metodiku vydala s ohledem na časté nejasnosti, které kvůli tomu v aplikační praxi panují mezi soudními exekutory a exekučními soudy, ale také i mezi právními zástupci věřitelů, kteří ve sporech vystupují v roli tzv. oprávněných. V souvislosti se zastavováním exekucí pro jejich bezvýslednost, resp., s přiznáváním náhrady nákladů oprávněnému při něm, se pak objevují různé pohledy na tuto problematiku.

Ustanovení § 55 odst. 13 EŘ (pozn. zákon č. 120/2001 Sb.) upravuje zánik nároku na náklady pouze ve vztahu k nákladům exekuce, když výslovně stanoví, že „přesahuje-li výše nákladů exekuce podle věty druhé výši složené zálohy na náklady exekuce nebo výši složené zálohy na další vedení exekuce, právo soudního exekutora na náklady exekuce v části přesahující výši složené zálohy zaniká." Soudní exekutor tudíž nemá nárok na přiznání náhrady dalších nákladů exekuce v usnesení o zastavení exekuce pro bezvýslednost. Naproti tomu právní úprava zastavování exekucí pro tzv. bezvýslednost nestanovuje, že by žádný z účastníků řízení neměl při zastavení exekuce pro tzv. bezvýslednost nárok na náhradu nákladů řízení, a je proto nutné vycházet z generelní (obecné) právní úpravy, zvažuje v textu metodiky ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Po zvážení skutečností vyplývajících z judikatury a odborné literatury ministr Dr. Blažek metodiku MS uzavírá s tím, že soudní exekutoři mohou při zohlednění určitých skutečností v usnesení o zastavení exekuce pro bezvýslednost dle § 55 odst. 7 až 13 exekučního řádu přiznávat náhradu nákladů oprávněným věřitelům.  Více informací se můžete dozvědět zde: https://exekuce.justice.cz/wp-content/uploads/2024/02/Metodicke_stanovisko_k_priznavani_nahrady_nakladu_opravnenych_pr_.pdf, resp. tu: https://advokatnidenik.cz/2024/02/26/msp-zverejnilo-stanovisko-k-nahrade-nakladu-u-bezvyslednych-exekuci/.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (ještě s využitím měšec.cz)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top