Blog


Statistická data o exekucích jsou teď interaktivní a ještě více přehlednější.

18 / 6 / 2020

Vážení klienti, Exekutorská komora plní závazky, které na sebe sama v minulosti v rámci zodpovědného přístupu k informování veřejnosti vzala, a aktualizovala informační statistický web o exekucích dostupný na https://statistiky.ekcr.info/ o nová podrobná data, která lze nově zobrazovat i interaktivně na kartografickém podkladu.

Po ověření správnosti statistických dat bylo přistoupeno k naplnění dlouhodobého záměru Exekutorské komory České republiky ve formě vytvoření nového statistického portálu o exekucích, který obsahuje veřejně dostupná data nejen ve formě statistických listů, nýbrž i zdrojových dat ve strojově čitelném formátu a interaktivních dat zanesených do kartografických podkladů.

Odborná ale i široká laická veřejnost tak má teď k dispozici jednoduše dostupná data o exekucích v interaktivní podobě umožňující zobrazení celkových informací o stavu exekucí v České republice, de facto právní, ekonomickou i sociologickou komparaci mezi jednotlivými obcemi, okresy, kraji a dalšími celky. Geografické podklady umožňují z důvodu ochrany osobních údajů zobrazit informace o exekucích až na úroveň jednotlivých obcí nad 1 000 obyvatel. Na způsobu zpracování statistických dat, na kterých je nový informační portál postaven a která se v pravidelných intervalech aktualizují, spolupracuje zmíněná komora usilovně s Ministerstvem spravedlnosti, Ministerstvem pro místní rozvoj a ostatními orgány státní správy, jejichž výčet plánuje rozšířit i o zástupce státu zodpovědné za rozvoj IT. Rozvoj informačního statistického portálu probíhá i na evropské úrovni, v rámci níž se počítá i se sběrem a zveřejňováním informací z jednotlivých evropských států.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím webu a facebooku Exekutorské komory České republiky)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

 

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top