Blog


Spravedlnost v exekucích zase jednou vyhrála.

15 / 1 / 2022

Vážení čtenáři, milý klienti Ústavní soud (dále jen „ÚS") se minulý rok v březnu zastal ženy s mentálním postižením, která čelila exekuci kvůli nezaplacenému regulačnímu poplatku za hospitalizaci v roce 2009. Tehdy jí bylo 16 let, nemohla ovlivnit svou situaci a ochrana jejích práv v řízení byla jen iluzorní, plyne z nálezu ÚS, který soud zpřístupnil na svém webu.

Soudní rozhodnutí ukládající povinnost zaplatit regulační poplatek za hospitalizaci osobě, která v době hospitalizace byla nezletilá, vážně nemocná a objektivně zcela nezpůsobilá ‚dbát o svá práva‘, ukládá povinnost, která není v souladu s ústavním pořádkem," uvádí se v nálezu soudce zpravodaje Jaromíra Jirsy. Výkon exekuce by vedl ke zjevné nespravedlnosti a mířil proti základním principům právního státu, k nimž podle ÚS patří také to, jak se stát postará o své slabé. „Jen obtížně si lze představit slabšího účastníka soudního řízení, než byla stěžovatelka, která nemohla objektivně ovlivnit vývoj svého onemocnění, své rozumové schopnosti a způsob chování své zákonné zástupkyně, která se nestarala o její práva a neplnila své zákonné povinnosti," napsali ústavní soudci.

Žena strávila v roce 2009 v psychiatrické nemocnici 75 dnů. Nemocnice jí podle tehdejších předpisů účtovala za každý den hospitalizace poplatek 60 korun, celkem tedy 4 500 korun. Dívka ani její zákonní zástupci ale nezaplatili, proto v roce 2014 soudní exekutor vydal exekuční příkaz. Celkem asi 20.000 korun chtěl exekutor strhávat z důchodu nemocné ženy, což se ale ukázalo jako nemožné, protože po odečtení nákladů na pobyt v ústavu sociální péče nezbývalo dost peněz. Později pohledávku převzala soukromá firma a krajský soud zamítl návrh na zastavení exekuce. Podle ústavních soudců to byla chyba.

Jsou to výlučně zákonní zástupci, kteří mají povinnost uhradit regulační poplatek za hospitalizaci nezletilých pojištěnců, míní ÚS. Právě od nich bylo možné vymáhat dlužnou částku. ÚS zároveň uložil krajskému soudu povinnost zaplatit ženě náklady spojené s ústavní stížností. Porušení jejího práva na soudní ochranu ze strany krajského soudu bylo totiž natolik intenzivní, že tento výjimečný postup ospravedlnilo, uzavřela mluvčí ÚS Miroslava Číhalíková Sedláčková.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím webů ÚS, Advokátního deníku, ČTK a České justice)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top