Blog


Soudy v České republice by měly prověřit skoro 133 tisíc podezřelých exekucí.

20 / 7 / 2019

Soudy v České republice by měly prověřit skoro 133 tisíc podezřelých exekucí.

Vážení čtenáři, Ministerstvo spravedlnosti identifikovalo, že v současnosti může existovat až 133 tisíc ilegálních exekucí. Jde o exekuční řízení, jejichž rozhodčí doložku je potřeba prověřit. V září se Ministerstvo spravedlnosti opětovně obrátí na všechny okresní soudy, aby sdělily, jakým způsobem v zastavování nezákonně vedených exekucí pokročily (srov.: https://www.ceska-justice.cz/2019/07/benesova-ceske-soudy-by-mely-proverit-temer-133-tisic-podezrelych-exekuci/).

V dubnu 2019 se na podkladě iniciativy současné vlády začal řešit dlouhodobý problém nezákonných exekucí, tedy exekucí vedených na základě neplatných rozhodčích doložek. Prvním krokem byl apel Ministerstva spravedlnosti na soudy, aby i s ohledem na judikaturu Nejvyššího soudu začaly samy aktivně vyhledávat a řešit případy těchto nezákonných exekucí. „Řeším tenhle problém už dlouho. Jde o stovky neplatných exekucí, což potvrdil už i Nejvyšší a Ústavní soud. Už běžící exekuce by příslušné soudy měly automaticky zastavovat. Někde se tak sice děje, ale většinou bohužel ne. Proto jsme společně s poslancem Patrikem Nacherem připravili několik kroků. A úzce při tom od počátku spolupracujeme s ministerstvem spravedlnosti,“ konstatoval premiér Andrej Babiš. Ministerstvo spravedlnosti soudům v červnu zaslalo tabulku, která obsahuje vždy konkrétní exekuční soud a spisovou značku řízení, které bylo zahájeno na základě rozhodčího nálezu. Jestliže je exekuce vedena in favorem (ve prospěch) oprávněného, kterým je právnická osoba, je uveden i údaj o jejím názvu, IČ a adrese jejího sídla (zdroj: https://www.justice.cz/?clanek=ceske-soudy-by-mely-proverit-temer-133-tisic-podezrelych-exekuci).

„Tímto materiálem jsme soudům výrazně ulehčili práci a nemusí tak hledat jehlu v kupce sena. Znovu také připomínám, že každý okresní soud disponuje místem jednoho vyššího soudního úředníka, který je vyčleněn právě pro výkon dohledu nad soudními exekutory. Věřím, že pro soudy tedy nebude problém do září podezřelé exekuce prověřit,“ doplnila Marie Benešová. Ministerstvo spravedlnosti rovněž v loňském roce spustilo webové stránky, na nichž lze nalézt informace o průběhu exekučního řízení a také podrobný popis o zastavení exekuce a vzory podání pro exekuční řízení s návodem k vyplnění (zdroj: https://www.pravniprostor.cz/aktuality/aktuality/ceske-soudy-by-mely-proverit-temer-133-tisic-podezrelych-exekuci).

Podle Soudcovské unie na výše zmíněnou kontrolu ilegálních exekucí ale soudy nepřistoupí, alespoň ne plošně. To by totiž na několik let paralyzovalo exekuční soudy. „V každé té věci musí soudce učinit několik právních úkonů, přímo soudce, nikoliv vyšší soudní úředník. To není mechanické rozhodování. A není jistě možné to stihnout do lhůty, kterou ministerstvo předběžně stanovilo,“ popisuje prezidentka unie Daniela Zemanová. Zemanová dodává, že soudy budou prověřovat doložky u případů, které se k nim dostanou. Např. podle předsedy Krajského soudu v Brně Milana Bořka by se plošná kontrola dala stihnout za rok, pokud by na to měly soudy personální kapacity, které jim ovšem schází. Ministerstvo navíc plánuje od příštího roku snížit počty soudních zaměstnanců o tři procenta. Jen Městský soud v Brně vyčlenil pět asistentů a vyšších úředníků, kteří od poloviny května procházejí exekuční případy z posledních několika let. Výsledky této kontroly by měly být koncem měsíce. Nejvyšší soud už dřív konstatoval (judikoval), že soudy by měly protiprávní exekuce zastavovat i v případě, že jim to nikdo nenavrhne (zdroj a více na: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/exekuce-ministerstvo-spravedlnosti-dluhy-soudy-mestsky-soud-v-brne-rozhodci_1907190712_dok?fbclid=IwAR0zLoFrRzaBBZ9_bjVBnCDTmR0KINsjeRHaa1HrQGDJvc_9DzYCB1f3mrA).

Vše tedy vychází z kauzy neplatných rozhodčích doložek, v níž se dlouhodobě angažuje právník Petr Němec se službou „Exekutor má smůlu“. Zastavil takto už zhruba tři tisíce exekucí, další stovky pak na svém kontě mají neziskové společnosti, které pomáhají dlužníkům. Např. organizace Člověk v tísni k tomu má webovou aplikaci, která občanům pomůže exekuci zastavit. Němec se dlouhodobě snažil přesvědčit politiky, že se jedná o problém, který by měli aktivně řešit. Neplatné exekuce mohou být ty, o kterých bylo rozhodnuto na základě rozhodčí doložky, v níž není konkrétně stanoven rozhodce. V mnoha rozhodčích doložkách je přitom uvedena třeba pouze firma, která spory bude rozhodovat a nikoli konkrétní rozhodce. Vychází to z už zmíněného rozhodnutí Nejvyššího soudu z roku 2011. Takto postupovala např. Společnost pro rozhodčí řízení známého advokáta JUDr. Tomáše Sokola, s níž spolupracovali velcí věřitelé jako třeba Home Credit nebo Komerční banka. Právě Sokol také patří k velmi hlasitým kritikům zastavování exekucí na základě neplatných rozhodčích doložek (zdroj a více na: https://www.penize.cz/exekuce/408482-proverte-133-tisic-podezrelych-exekuci-vyzyva-soudy-benesova).

Mgr. Petr Jezdinský, právník

Bc. Jaroslav Oborný, obchodník s nemovitostmi

 

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top