Blog


Soudní exekutoři odmítli aktuální ministerský návrh tarifu.

5 / 2 / 2023

Vážení čtenáři, milí klienti, Sněm soudních exekutorů v Brně jednomyslně odmítl návrh novely exekutorského tarifu předložený Ministerstvem spravedlnosti. Návrh podle nich ohrožuje vymahatelnost práva v České republice. Na sněmu v Brně bylo také zvoleno nové složení Kárné, Revizní a Kontrolní komise Exekutorské komory ČR.

Exekutoři požadují adekvátní valorizaci náhrad nákladů exekuce. Nové nastavení tarifu mělo napravit skutečnost, že navzdory silné inflaci a tíživé hospodářské situaci se stávající systém náhrad nákladů exekuce více než 16 let nezměnil.

Návrh Ministerstva spravedlnosti neodráží složitost a náročnost výkonu profese exekutora a zvyšující se nároky na odbornost. Nezohledňuje prodražování exekuční činnosti po novelách exekučního řádu (nárůst administrativy a požadavky na kvalifikovanost zaměstnanců). Sněm soudních exekutorů proto stávající návrh odmítl s tím, že namísto snížení tarifu musí naopak dojít k jeho zvýšení. „Návrh naši situaci neřeší. Náhrady nákladů exekuce navzdory raketové inflaci ve většině případů ministerstvo navrhuje snížit. Náklady na samotné provádění exekucí přitom vzrostly o více než 100 %,” vysvětluje Mgr. Jan Mlynarčík, prezident EK ČR.

Sněm upozornil rovněž na nerovnosti v ohodnocení právnických profesí. Soudní exekutoři požadují jejich odstranění tak, že dojde k obdobnému procentuálnímu navýšení odměn a paušálních náhrad výdajů jako u ostatních právnických profesí.

Práce soudního exekutora a jeho zaměstnanců vyžaduje vysokou míru kvalifikace a profesionality. Tu je nutné ekonomicky ocenit, aby byl exekutor konkurenceschopný na trhu práce.

Dnešní situace navíc tíživěji dopadá na nově jmenované exekutory a na exekutory působící v sociálně znevýhodněných regionech,"  uzavírá Jan Mlynarčík. Podle jeho názoru není důvod k tomu, aby stát určoval odměny soudních exekutorů odlišně od ostatních právnických profesí jen proto, že vykonávají nepopulární činnost. Tu ale ke svému fungování potřebuje každý stát.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím Exekutorské komory České republiky a advokátního deníku)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top