Blog


Soudní exekutoři nesmí exekuční řízení zastavovat účelově.

4 / 11 / 2021

Vážení čtenáři, milí klienti, obecné soudy se musí zabývat tím, zda má exekutor pravomoc zastavit již skončenou exekuci a jestli tak nečiní jen účelově kvůli tomu, aby dlužník neměl možnost znovu otevřít nemravné exekuce. Rozhodl o tom Ústavní soud v Brně (dále jen "ÚS"). Pakliže totiž exekuční řízení skončí splacením nebo je zastavena i po splacení, ovšem na návrh dlužníka, lze ji zpětně otevřít a v případě nemravnosti či neoprávněnosti vymáhat finanční prostředky zpět.

ÚS vyhověl stěžovateli, který si vzal půjčku od společnosti Profi Credit. Exekutor nejprve oznámil, že se částku podařilo vymoci, čímž se považuje exekuce za ukončenou. Poté ale exekutor na návrh Profi Creditu exekuci pravomocně zastavil. Podle advokáta Petra Němce, který ústavní stížnost podal, to ale udělal účelově. Dřív než to udělal dlužník. Pozdějšímu návrhu dlužníka na zastavení exekuce už okresní soud v Novém Jičíně nevyhověl. Podle advokáta Němce by měl výrok Ústavního soudu zamezit mj. tomu, aby exekutoři účelově zastavovali řízení ve chvíli, kdy zbývá vymoci jedna koruna. V takovém případě by už totiž dlužník neměl možnost zpětně otevřít případ nemravné exekuce, tedy takové, kdy vymáhaná částka násobně převyšuje dlužnou částku.

Stěžovatel si konkrétně vzal půjčku na 29 tisíc korun, soudní exekutor na něm ale vymohl takřka čtvrt milionu. V takovém případě se lze podle ustálené judikatury domáhat zastavení exekuce i po jejím vymožení a dlužník může získat část peněz zpět. Toho si podle Ústavního soudu byla společnost Profi Credit vědoma, proto exekutor vydal na její návrh usnesení o zastavení exekuce a s odstupem několika měsíců od chvíle, kdy exekuci pravomocně ukončil, předložil okresnímu soudu k rozhodnutí návrh dlužníka na zastavení exekuce. Povinný (dlužník) argumentoval tím, že exekuce byla vedena protiprávně na základě nezpůsobilého exekučního titulu. Okresní soud ale dlužníkovi nevyhověl, protože už byla exekuce pravomocně ukončená exekutorem. Výrok potvrdil i krajský soud v Ostravě.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím webů Ústavního soudu, ČT 24 a Advokátního deníku)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista 

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top