Blog


Soudní exekutoři mají u exekucí úspěšnost 30 procent.

3 / 9 / 2020

Vážení klienti, milí čtenáři, podle nejnovější analýzy Exekutorské komory České republiky se úspěšnost při vymáhání pohledávek exekutory stále pohybuje na zhruba 30 pct. Jejich data potvrzují, že jsou v komparaci se státní správou, jejíž efektivita je o více jak polovinu nižší, úspěšnější. Soudní exekutoři jsou tak nejefektivnější a současně nejlevnější variantou ve vymáhání pohledávek.

Finanční správa za rok 2019 vymohla z celkového počtu 48 255,70 (mil. Kč) vymáhaných pohledávek částku 5 831 (mil. Kč), což odpovídá efektivitě 12 procent. Jak v minulosti informovala Exekutorská komora ČR, celní správa má obdobnou bilanci. Exekutoři jsou tak prokazatelně nejvíce kompetentním vymáhacím subjektem.

Veřejnosti jsou často prezentovány rozdílné údaje, ale ty jsou jen výsledkem nesprávné interpretace. Statistiky státní správy např. nezahrnují nedoplatky, které nejsou vymáhány z důvodu nedobytnosti, nebo nedoplatky, které zanikly z důvodu prekluze. Naopak zahrnují nedoplatky, které byly zaplaceny před započetím vymáhání, či nedoplatky, které byly vymoženy na základě přihlášky v insolvenčním řízení anebo v rámci veřejné dražby. „Soudní exekutoři byli, jsou a budou nejefektivnějším nástrojem při vymáhání pohledávek. A to berme v potaz i fakt, že pohledávky státu jsou často oproti pohledávkám řadových věřitelů zvýhodněny," upozorňuje prezident Exekutorské komory ČR Vladimír Plášil.

Prokazatelné zatížení státního rozpočtu popírá další klišé, a to že exekuce vedené soudními exekutory jsou dražší než ty státní. Finanční náklady na exekuce vedené soudními exekutory většinou platí dlužník a jsou předem jasně definované. Vymáhání pohledávek exekutory je navíc pro stát bezplatné, a má z něj profit v podobě odvedených DPH a daní z příjmů. Naopak náklady exekuce vedené státem jsou hrazeny z drtivé většiny ze státního rozpočtu, tedy daňovými poplatníky, jsou netransparentní a nelze jasně spočítat finální částku vynaloženou na konkrétní případ. „Stávající praxe nám dává za pravdu, že systém soudních exekutorů je funkční, a to i přes neustálé ataky určitých zájmových skupin," uzavírá Vladimír Plášil.

 

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím webu Česká justice a Exekutorské komory České republiky)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top