Blog


Soudní exekutoři chtějí usnadnit zastavení exekucí či zlevnit doručování.

20 / 5 / 2019

Vážení čtenáři a potenciální klienti, sledujeme za Vás nejnovější legislativu ve výkupech nemovitostí a v exekucích. Z tohoto důvodu nám nemohla uniknout „Legislativní novinka“, kdy Exekutorská komora ČR chce usnadnit zastavování exekucí, zlevnit doručování dlužníkům, zjednodušit srážky ze mzdy či motivovat věřitele k rychlému podávání exekučních návrhů, aby zbytečně nenarůstala příslušenství pohledávek.

Komora hodlá aktuálně podle svého prezidenta Vladimíra Plášila s ministerstvem spravedlnosti „spolupracovat na přípravě solidního občanského soudního řádu a exekučního řádu tak, aby nemusely být v nejbližších letech novelizovány“. Jmenovaná profesní, stavovská organizace navrhuje zlevnit doručování písemností v exekučním řízení, a to rozšířením využití datových schránek či tím, že by se „chronickým nepřebíračům“ písemností doručovalo vyvěšením na nově zřízenou centrální úřední desku. Komora usiluje rovněž o legislativní možnost zastavit exekuce v předem definovaných případech. Upozorňuje totiž na skutečnost, že nyní jsou v České republice vedeny stovky tisíc exekucí, které jsou zcela marné a které přitom formálně nejde zastavit. Dále chce zjednodušit srážky ze mzdy, a to mj. zrušením přednostních pohledávek s exempcí (výjimkou) výživného.

Obrázek č. 1: Pravidelně čteme Komorní listy, odborné periodikum Exekutorské komory.

Zdroj: https://www.ekcr.cz/1/komorni-listy/195-uvodem, vlastní zpracování, 2019

Podle legislativní novely zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen „Exekučního řádu“) připravené ještě za bývalého ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO) by dlužníci, kteří čelí více exekucím, měli mít pro futuro (do budoucna) pouze jednoho soudního exekutora. Ministerstvo tak hodlá řešit problém vícečetných exekucí, poněvadž podle něj není udržitelné, aby vůči jednomu dlužníkovi (povinnému) působilo několik exekutorů. Slučováním exekucí chce snížit administrativu i finanční náklady. Exekutorská komora zamýšlené povinné tzv. spojování exekucí kritizuje jakožto největší slabinu novely. Podle Plášila by představovalo obrovskou zátěž pro dlužníky, věřitele, exekutorské soudy i soudní exekutory. „Povinný, který bydlí v Opavě, by mohl mít tu „šťastnou náhodu“, že by jeho první exekuční řízení zahajoval exekutor v Domažlicích. Tento uvedený dlužník by musel být „na věčné časy“ smířen s tím, že tento soudní exekutor povede všechna jeho exekuční řízení namísto toho, aby je vedl někdo z okolí jeho bydliště," poznamenal.

Dotazy i ohledně tohoto článku Vám nezávazně, ochotně a velmi rádi bezplatně zodpovíme, obraťte se proto na nás.

Bc. Jaroslav Oborný, obchodník s nemovitostmi

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím Český deník)

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top