Blog


Sněmovní podvýbor hodlá změnit vládní návrh úlev v exekucích.

4 / 4 / 2020

Vážení čtenáři, návrh ministerstva spravedlnosti na možnost zastavení dlouhodobých exekucí i bez souhlasu věřitelů neřeší problém dlužníků, kteří se dostanou do dluhové pasti kvůli dopadům opatření proti šíření koronaviru. Uvedl to poslanec KDU-ČSL Marek Výborný.

Jako předseda sněmovního podvýboru pro řešení exekucí a insolvencí proto před úterní schůzí Sněmovny žádá o úpravu návrhu. Ministerstvo spravedlnosti podle něj slíbilo na přípravě pozměňovacích návrhů spolupráci.

„Konkrétně by se jednalo např. o nepostižitelnost daňového bonusu a odstupného, zákaz mobiliárních exekucí v době nouzového stavu a zhruba tři měsíce po jeho skončení, přednostní splácení jistiny nebo zvýšení hranice dluhu k povolení dražby nemovitosti ze 30.000 na 100.000 korun," vypočítal Výborný. Tato opatření podle jeho názoru budou reagovat na situaci spousty občanů, kteří se ocitnou v této komplikované situaci.

Návrh ministerstva spravedlnosti reaguje na situaci lidí, kteří se dlouhodobě nacházejí v tíživé finanční situaci a čelí obvykle více exekucím. Podle ministerstva může současná situace dolehnout na tuto skupinu obzvlášť nepříznivě. Úřad chce proto umožnit zastavit i bez souhlasu věřitele exekuci, u níž v posledních třech letech nedošlo ani k částečnému uspokojení vymáhané pohledávky či k zajištění majetku ve výši, která by stačila alespoň k uhrazení nákladů exekuce. Věřitel může takovému zastavení bezvýsledné exekuce zabránit jen tím, že složí další zálohu na její náklady. Z pravidla existují výjimky, například u vymáhání výživného na nezletilé dítě musí věřitel se zastavením exekuce souhlasit. Ministerstvo požaduje, aby byl návrh přijat v režimu legislativní nouze, zejména aby ho Sněmovna schválila ve zkráceném jednání.

Podle Výborného je opatření navrhované ministerstvem už obsaženo v novele exekučního řádu, kterou Sněmovna projednávala v prvním čtení. „Tak jak ale bylo toto opatření vytrženo a vloženo do tohoto zákona, tak se ukazuje, že by přineslo více škody než užitku," konstatoval. Vlekoucí se problém je i podle něj nutné rychle vyřešit, ale jistě to není vhodné opatření do stavu legislativní nouze.

„Neřeší problém těch, kteří se aktuálně nově dostanou do exekuce. Bylo by vhodné toto opatření ponechat k řešení v novele exekučního řádu a do této mimořádné vládní předlohy vložit některá opatření, která skutečně pomohou a ochrání ty, kteří se do dluhové pasti dostanou v důsledku ztráty příjmů z důvodu krize COVID-19," uzavřel.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím ČTK)

Bc. Jaroslav Oborný, obchodník s nemovitostmi

 

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top