Exekuce info


Sněmovna schválila omezení vzniku a vymáhání dluhů u dětí.

7 / 3 / 2021

Vážení čtenáři, milí klienti, poslanci schválili navrhované omezení vzniku a vymáhání peněžitých dluhů dětí. Podle této vládní novely občanského zákoníku je vymáhání možné pouze do výše jmění nezletilého ke dni, kdy nabyl plnou svéprávnost. Obdobně se ohraničí rovněž vymáhání smluvních pokut. Předlohu nyní dostane k posouzení Senát. Vizí legislativních úprav je předcházet tomu, aby děti vstupovaly do dospělého života s dluhy.

Nová pravidla pro dětské dluhy se budou, podle schválených úprav, vztahovat na lidi do 21 let, čili na širší okruh, než předpokládal původní návrh s věkovou hranicí 18 let. Zejména veřejné instituce, jako jsou radnice a dopravní podniky budou tak moci díky schválené úpravě odpouštět staré dětské dluhy bez obav z porušení povinností spojených se správou majetku. Práva věřitelů vládní novela brání tím, že současně zavádí ručení zákonného zástupce za dluhy, které přesahují jmění nezletilého. Bude se to týkat případů, kdy dluhy vzniknou na základě právního jednání, k němuž dal zákonný zástupce souhlas nebo které učinil za dítě. Omezení možnosti vymáhání peněžitých dluhů nezletilého zahrnuje i dluhy z nájmu bytu, které na dítě přešly po smrti nájemce, s nímž žilo ve společné domácnosti.

Škodu, kterou způsobí dítě mladší 13 let, má podle novely hradit ten, kdo nad ním zanedbal náležitý dohled. Z tohoto pravidla zavádí návrh dvě výjimky. Dítě bude odpovědné, jestliže škodu způsobí skutkem majícím povahu dolózního (úmyslného) trestného činu, nebo pokud to dovolí jeho majetkové poměry. Jde např. o případ, kdy dítě zdědí rozsáhlé jmění.

Legislativní novela má být účinná od července a chce také znemožnit soudům vydat proti nezletilému platební rozkaz, rozsudek pro zmeškání a v určitých případech také rozsudek pro uznání. Současně jim nakazuje posílat obsílky i nezletilým starším 15 let, tedy nikoliv pouze jejich zákonným zástupcům.

Generelně předloha mění pořadí plnění spotřebitelských dluhů v prodlení. Nejprve se budou splácet náklady spojené s vymáháním pohledávky, následně jistina, pak úroky, a nakonec úroky z prodlení. Poněvadž teď mají přednost úroky před jistinou, roste podle odůvodnění riziko dalšího zadlužování dlužníka.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím Advokátního deníku a ČTK)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top