Blog


Senátoři napadli u Ústavního soudu strhávání dávek.

8 / 11 / 2021

Vážení čtenáři, milí klienti, skupina senátorů napadla u Ústavního soudu novelu zákona o pomoci v hmotné nouzi, která má od ledna umožnit úřadům strhávat ze sociálních dávek nezaplacené pokuty za vybrané závažné přestupky.

Napadená legislativní novela umožní srážky z příspěvku na živobytí a z doplatku na bydlení, a to na úhradu pravomocně uložených pokut např. za přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku nebo za zanedbávání péče o povinnou školní docházku žáka. O část dávek budou moci přijít také lidé, kteří nezaplatili pokutu za porušení obecní vyhlášky, jež stanoví podmínky pro pořádání sportovních a kulturních akcí. Skupina senátorů, které u Ústavního soudu zastupuje advokát Pavel Uhl, míní, že zmíněná novela nepřípustně zasahuje do práva na pomoc člověku v hmotné nouzi. Zaváděná sankce je podle senátorů nepřiměřená a porušuje princip rovnosti. Kritizují též, že úprava se přesouvá od principu individuální odpovědnosti k principu kolektivní viny na základě příslušnosti k rodu.

V aplikační praxi to bude znamenat, že pokud člen rodiny (...) spáchá přestupek, je možné jej vymoci na zmíněných dávkách jeho samého nebo i jiného člena rodiny, pakliže je pachatel tohoto přestupku dospělý. Věk osoby pobírající dávku, která může být takto postižena, není omezen, a osoba postižená výkonem rozhodnutí tak může být i dítě.

S předlohou přišli poslanci ODS, prezident Miloš Zeman ji po jejím schválení v Parlamentu podepsal loni v srpnu. Novela předtím vyvolala spory ve Sněmovně i v Senátu, její kritici hovořili mimo jiné právě o dopadech na rodiny pachatelů přestupků. Podporovatelé zase poukazovali na vymahatelnost práva. Hrozba odebrání dávek by podle nich mohla od páchání přestupků odrazovat.

U tolerování a podpory záškoláctví bude podle předlohy platit pro strhávání pokut z dávek princip „jednou a dost". U ostatních přestupků mohou úřady strhávat nezaplacené postihy při třetím a dalším prohřešku. Obce ale budou moci požádat o srážku už při prvním nebo druhém přestupku, pokud by vyvstala obava, že postih jiným způsobem nevymohou a současně jde o pachatele s minimální snahou se napravit. O srážkách budou po oznámení rozhodovat úřady práce. Nevyplacené částky budou putovat do rozpočtů příslušných obcí.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s použitím ČTK)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top