Blog


Senát hodlá umožnit snazší oddlužení více dlužníkům zdravotního pojištění.

4 / 5 / 2024

Vážení čtenáři, milí klienti, Senát chce rozšířit okruh dlužníků odvodů na zdravotní pojištění, kteří by měli ve 2. polovině letošního roku dostat šanci na jejich snazší vyrovnání. Navrhl kvůli tomu upravit poslaneckou novelu zákona o mimořádném odpuštění penále z pojistného na veřejné zdravotní pojištění, kterou aktuálně projednává Poslanecká sněmovna. Legislativní novela, která doplňuje předchozí tzv. milostivá léta či podzimy, má umožnit odpuštění penále a případných exekučních nákladů.

Předloha by se podle kompromisní sněmovní verze měla vztahovat pouze na ty, kdo by se přihlásili k úhradě dlužného pojistného, které už pojišťovna vymáhá daňovou exekucí. Podle senátní úpravy by se odpuštění penále mělo vztahovat i na ty, proti kterým nebyla zahájena exekuce podle exekučního řádu, a také na ty, po nichž pojišťovny vymáhají i dlužné peníze podle daňového řádu prostřednictví celní správy. Mimořádná úleva by se podle senátní úpravy naopak nevztahovala na penále a exekuční náklady vymáhané soudním exekutorem. Navrhovanou úpravu prosadila skupina senátorů v čele s JUDr. Hanou Kordovou Marvanovou. Poslanec frakce Zdeněk Nytra naopak podporoval sněmovní verzi, pro kterou ale hlasovalo jen 34 ze 73 přítomných senátorů, tři hlasy tak k přijetí chyběly. Pro úpravu naopak hlasovalo 42 senátorů. Výše uvedená senátorka potřebnost úpravy zdůvodnila tím, že sněmovní verze zužuje podmínkami okruh osob, které by ji mohly využít, maximálně na stovky osob. Pojišťovny totiž podle senátorky vymáhají v daňové exekuci pouze penále, zatímco dlužné pojistné v soudní exekuci.

Prominutí penále a dodatečných nákladů by se podle poslanecké novely mohlo týkat těch fyzických osob, vůči nimž byla nařízena daňová exekuce nejpozději do konce loňského roku. K úhradě dlužného zdravotního pojištění by se tito občané museli přihlásit ve lhůtě od počátku července do konce listopadu. Zaplatit by je museli do konce roku. Dluhy vyšší než 5.000 korun by mohli lidé splácet ve 12 měsíčních splátkách, dluhy nad 50.000 korun v 36 měsíčních splátkách. Pokud by zadlužený některou ze splátek neposlal, daňová exekuce by pokračovala. Exekuce podle daňového řádu využívá podle předkladatelů v čele s Patrikem Nacherem zejména Všeobecná zdravotní pojišťovna, zaměstnanecké zdravotní pojišťovny spoléhají standardně na soudní exekutory. O odpuštění penále by podle tvůrců novely mohly požádat tisíce dlužníků (povinných), přičemž celkový objem zaplaceného pojistného se bude pohybovat v desítkách milionů korun. Odpuštěné penále by mohlo podle předkladatelů představovat nižší desítky milionů korun. Dlužníci zdravotního pojištění, kterým již nabíhá penále, ale ještě nečelí daňové exekuci, by mohli podle poslanecké novely žádat pojišťovnu o tzv. odstranění tvrdosti zákona. Většinou se jim odpouští podle nich nejméně polovina dlužného penále, v některých případech i celé.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím Poslanecké sněmovny, Advokátního deníku a ČTK)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top