Blog


Rozsudek ESLP o kárných řízeních přichází prý podle exekutorů pozdě.

4 / 7 / 2022

Vážení čtenáři, milí klienti, aktuální rozsudek Evropského soudu pro lidská práva (ESLP), který se týká českých kárných řízení nad soudními exekutory, přišel až deset let poté, co se věc začala řešit. Od té doby se konalo mnoho kárných řízení, jejichž účastníci teď mohou cítit určité rozhořčení, konstatovala Exekutorská komora České republiky.

Podle štrasburského soudu porušila Česká republika právo na spravedlivý proces, protože kárný senát nesplňoval požadavky nezávislosti a nestrannosti. Evropský soud vyjádřil především pochybnosti ohledně výběru přísedících v kárných senátech – předseda Nejvyššího správního soudu je totiž vybírá losem z předem připravených seznamů. Někteří přísedící navíc podle ESLP postrádají zdání nezávislosti a nestrannosti, neboť jsou podřízeni ministru spravedlnosti, který podává kárné žaloby.

Současné složení kárných senátů, v nichž zasedají dva soudci a čtyři přísedící, je podle Exekutorské komory problematické. „Jedním z přísedících je zástupce ombudsmana, který s exekuční problematikou nemá věcně vůbec nic společného," podotkla profesní organizace. Komora naopak nesdílí obavy štrasburského soudu ohledně toho, že by přísedící soudní exekutoři nebyli nestranní, poněvadž o jejich odměňování rozhoduje ministr vyhláškou a vykonává nad nimi dohled. „Ale určité posílení jejich nezávislosti, nestrannosti určitě nemůže být na škodu," míní organizace. K dlouhodobé debatě o tom, zda se má zachovat stávající jednostupňový model kárného řízení, nebo zavést možnost odvolání, komora uvedla, že nepreferuje ani jednu z variant. „Obě řešení mohou fungovat. Záleží na detailním nastavení jednotlivých systémů," poznamenala.

Rozsudek, v němž ESLP shledá porušení Úmluvy o ochraně lidských práv, ukládá žalovanému státu přijmout obecná opatření k nápravě. Kancelář českého vládního zmocněnce ale zdůraznila, že z rozsudku nelze dovozovat povinnost státu obnovit všechna podobná řízení, v nichž už bylo pravomocně rozhodnuto. Rozhodnutí navíc není konečné, vláda může do tří měsíců požádat ESLP o postoupení věci velkému senátu. 

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím Kanceláře vládního zmocněnce a České justice)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top