Blog


Resort spravedlnosti spustil novou verzi portálu insolvence.

1 / 5 / 2023

Vážení čtenáři, milí klienti, úpravami prošla úvodní strana a část adresovaná dlužníkovi „Jsem dlužník". Cílem nové části insolvenčního portálu je informovat dlužníka o institutu oddlužení tak, aby mu rozuměl, byl schopen do něj vstoupit a úspěšně jej absolvovat. Chtěli jsme vyjít vstříc všem, kdo hledají informace o oddlužení. Informace jsme se snažili napsat srozumitelnou formou. Abychom zjednodušili orientaci dlužníků na webu a zpřehlednili menu, rozhodli jsme se provést změny v části webu, která je určena právě pro dlužníky," vysvětluje náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák.

Proměna webu se uskutečnila na základě projektu „Informovaný dlužník", kterého se zúčastnili zástupci z odboru insolvenčního a soudních znalců Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva práce a sociálních věcí a zástupci neziskového sektoru – RUBIKON CENTRUMInstitut prevence a řešení předlužení a Člověk v tísni.

V rámci projektu Informovaný dlužník bylo osloveno několik respondentů, kteří úspěšně prošli procesem oddlužení během posledních dvou let. Proměna části insolvenčního portálu tedy vznikala postupně, a to především s důrazem na potřeby dlužníků. Na základě odpovědí dotazovaných respondentů byl insolvenční portál přizpůsoben dlužníkům s důrazem na to, aby:

a.) pro ně byl obsah srozumitelný,

b.) byli schopni jednoduše najít odpověď na konkrétní otázku,

c.) byli schopni správně použít insolvenční kalkulačku,

d.) se byli schopni orientovat na insolvenčním portálu i prostřednictvím chytrého mobilního telefonu, neboť většina z respondentů nevlastní počítač.

Za pozornost stojí v sekci Jak vstoupit do oddlužení" část s názvem „Dejte si pozor, s kým návrh sepíšete". Je navržená tak, aby se snížil prostor pro manévrování „oddlužovacím šmejdům", když obsahuje informace, jak tyto šmejdy poznat, jak se jim vyvarovat a další užitečné informace.

Tím ale naše práce nekončí. Web podrobíme dalšímu testování s dlužníky, abychom zajistili jeho srozumitelnost. Relevantní důvody budeme dále zapracovávat a kontrolovat, zda se posouváme tím směrem, kterým chceme," vysvětlil náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím Ministerstva spravedlnosti, měšec.cz a Advokátního deníku)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top