Blog


Resort spravedlnosti hodlá umožnit videokonference insol. správce a dlužníka.

8 / 8 / 2021

Vážení čtenáři, milí klienti, ministerstvo spravedlnosti plánuje v budoucnu umožnit, aby spolu insolvenční správci a dlužníci mohli jednat on-line prostřednictvím videokonference. V tiskové zprávě uvedlo, že bude iniciovat legislativní změnu insolvenčního zákona, která stanoví podmínky takového jednání.

Nová právní úprava se má týkat tzv. přezkumného jednání v oddlužení. Videokonference by mohla nahradit osobní jednání s dlužníkem, při kterém správce zjišťuje stanovisko dlužníka k přezkoumávaným pohledávkám. Možnost konat jednání prostřednictvím videokonference začaly v době pandemie koronaviru více využívat soudy, což jim umožnil občanský soudní řád. Insolvenčním správcům ale současná podoba insolvenčního zákona podobnou možnost podle výkladu ministerstva nedává a vyžaduje u jednání osobní přítomnost jak dlužníka, tak správce. „Ministerstvo spravedlnosti v tomto ohledu považuje insolvenční zákon za omezující, neboť videokonference v případě osobního jednání s dlužníkem může zefektivnit průběh insolvenčního řízení nejen za mimořádných situací, jako je současná pandemie, ale je i v souladu s trendem elektronizace justice, který ministerstvo spravedlnosti dlouhodobě podporuje," napsal úřad.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím webu Česká justice a ČTK)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top