Blog


Regulaci pro nakládání s fin. prostředky vězňů sněmovna odsouhlasila.

8 / 12 / 2023

Vážení čtenáři, milí klienti, pravidla pro nakládání s příjmy odsouzených se pravděpodobně změní. Vést by měla k tomu, že se každému vězni s finančním příjmem bude tvořit rezerva na dobu po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Vládní novelu zákona č. 169/1999 Sb. o výkonu trestu schválila 1. prosince Poslanecká sněmovna hlasy všech přítomných poslanců. Nové regule se budou podle předlohy, která míří k posouzení do Senátu, týkat rovněž chovanců v detenčních ústavech a osob ve vazbě.

Ministerstvo spravedlnosti zamýšlí novelou sjednotit postup při nakládání s příjmy odsouzených, a zjednodušit tím postup při exekučních srážkách z peněz odsouzených. Změna podle mínění resortu spravedlnosti zaručí, že se každému ve výkonu trestu s příjmem bude z peněz tvořit rezerva, kterou dostane při propuštění na svobodu. Každý odsouzený s příjmem bude mít každý měsíc alespoň min. částku na nutné potřeby, např. zdravotní či hygienické.

V současné době se s pracovní odměnou vězně nakládá podle odlišných pravidel než s penězi z jiných zdrojů, např. s důchodem nebo s přilepšením od příbuzných. Legislativní novela zavádí univerzální systém rozúčtování veškerých příjmů vězňů bez ohledu na jejich zdroj. „Každému odsouzenému, který měl v příslušném měsíci jakýkoli příjem, se z jeho peněz bude tvořit finanční rezerva, která mu bude vyplacena po propuštění z výkonu trestu, čímž dojde k usnadnění přechodu odsouzených na svobodu, kdy období těsně po propuštění je – právě mj, i s ohledem na nedostatek finančních prostředků odsouzených – z hlediska recidivy nejkritičtější," napsalo ministerstvo v předkládací zprávě.

Legislativní novela má napravit i situaci, kdy při exekučním postihu peněz vězňů nezbudou části odsouzených peníze na nutné zdravotní, hygienické či korespondenční potřeby. Podle ministerstva tento stav dál prohlubuje rozdíly mezi osobami ve výkonu trestu odnětí svobody a může zhoršit prostředí ve věznicích.

Poslankyně Helena Válková uvedla, že novela napravuje chybu z minulosti, která nastala při novelizaci exekučních právních předpisů. Žádnými penězi pak nedisponují ti vězni, kteří se nacházejí v exekuci a nemohou pracovat.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím Advokátního deníku a ČTK)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top