Blog


PS schválila nová pravidla pro správce nesplacených úvěrů.

9 / 2 / 2024

Vážení čtenáři, milí klienti, správci nesplácených úvěrů i obchodníci s těmito úvěry dostanou nová pravidla, kterými se budou muset řídit. Správci úvěrů např. budou muset získat k tomuto podnikání licenci od ČNB a budou muset plnit požadované podmínky. Zpřísní se i požadavky na obchodníky s těmito úvěry. Počítá s tím nový zákon o trhu s nevýkonnými úvěry, který v lednu schválila Poslanecká sněmovna. Musí ho ještě projednat Senát a podepsat prezident.

Dosud se obchod s nesplácenými úvěry řídil pouze občanským zákoníkem a obchodníci pouze museli mít živnostenské oprávnění. Tzv. nevýkonné úvěry jsou buď nesplácené úvěry, nebo takové, kde jsou indikovány problémy s možným splácením. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) je cílem návrhu vytvoření jednotného evropského trhu s portfoliem takových úvěrů. Osobami oprávněnými spravovat takzvané nevýkonné úvěry jako součást podnikání budou ex lege (ze zákona) např. banky nebo kampeličky a také přímo správci nevýkonných úvěrů. Správci budou nově vzniklými subjekty ze zákona. Správcem nespláceného úvěru bude smět být pouze důvěryhodná korporace a původ jejich financí bude muset být průhledný a nezávadný. Také jeho systém správy a řízení úvěrů bude muset splňovat požadavky stanovené zákonem.

Legislativní návrh zákona výslovně stanoví, že správce i obchodník musí jednat s dlužníkem čestně, spravedlivě a kvalifikovaně. S dlužníkem budou muset komunikovat tak, aby z toho nebylo dotěrné obtěžování, nátlak nebo nepatřičné ovlivňování. Nad správci úvěrů i obchodníky s úvěry bude vykonávat dohled ČNB. Centrální bance budou správci nesplácených úvěrů pravidelně hlásit, kolik takových úvěrů převedli na obchodníky. Nová právní norma by měla otevřít českým společnostem, které obchodují s úvěry, cestu na evropský trh. Ministerstvo financí neočekává, že by změna zákona měla rozpočtové dopady. Náklady přinese inkasním společnostem, které budou muset splnit nové zákonné povinnosti a získat nové povolení ke správě nesplácených úvěrů. „Přijetím navrhovaného zákona by mělo dojít ke kultivaci prostředí správy nevýkonných úvěrů, a trh by tak měly opustit nekorektní inkasní agentury. Obecně můžeme očekávat další kultivaci prostředí vymáhání nesplácených pohledávek," píše se v důvodové zprávě.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím Právního prostoru, Advokátního deníku a ČTK)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top