Exekuce info


PS schválila Lex Covid pro oblast justice, insolvencí a exekucí.

11 / 4 / 2020

Vážení čtenáři, pravidla insolvencí i exekucí se v souvislosti s nynější koronavirovou krizí podstatně změní. Podnikatelé a firmy v přechodných hospodářských potížích na sebe nebudou muset bez zbytečného odkladu podat insolvenční návrh. Do konce června budou pozastaveny až na exempce (výjimky) exekuce movitých věcí i nemovitostí.

Tyto i další změny přinese vládní návrh zákona, který dne 9. 4. 2020 v časných ranních hodinách schválila Sněmovna, a to zrychleně ve stavu legislativní nouze. Předlohu ještě musí projednat Senát a kontrahovat prezident Miloš Zeman.

1. Exekuce: Pozastavení exekucí movitých věcí se podle úprav ústavně-právního výboru nebude týkat např. dluhů na výživném a za újmy na zdraví a také z úmyslných trestných činů. Pokračovat budou moci exekuce nemovitostí, v nichž dlužník nemá trvalý pobyt. Exekuce prodejem nemovitosti by navíc byla už nastálo možná až u dluhů nad 100 000 korun místo nynějších 30 000 korun.

Z odstupného například v případě výpovědi ze zaměstnání se bude podle předlohy v širší míře odečítat v případě exekuce nezabavitelné minimum. Exekuci by nově nepodléhal daňový bonus na dítě.

Taktéž tyto legislativní změny nebudou podle návrhu časově ohraničené. Zpravodaj Marek Výborný uvedl, že propad příjmů způsobených koronavirovou krizí začíná ohrožovat už i střední třídu. Podle něho hrozí dluhová pandemie.

2. Insolvence: Z poslaneckých pozměňovacích návrhů Sněmovna vložila do předlohy dva. Kateřina Valachová prosadila zvýšení jednorázové výplaty dlužníkovi z jeho obstaveného účtu. Zvedne se z dvojnásobku životního minima na čtyřnásobek, tedy ze 7 720 na 15 440 korun.

Marek Výborný uspěl s úpravou omezení sankcí, pokud dlužník prokáže, že mu opatření proti koronavirové krizi znemožnilo nebo podstatně ztížilo včasné splnění peněžitého dluhu. Omezení by platilo do konce června, sankční úrok by nyní mohl činit nejvýše deset procent ročně.

Podnikatelé a firmy v dočasných potížích způsobených opatřeními k omezení šíření koronaviru budou moci požádat do konce srpna insolvenční soud o mimořádné moratorium ke své ochraně před věřiteli. Jestliže soud moratorium vyhlásí, dlužník bude moci namísto dříve splatných závazků přednostně hradit nově vzniklé závazky bezprostředně související se zachováním provozu jeho podniku. Firmy v reorganizaci navíc budou moci požádat insolvenční soud o dočasné přerušení plnění reorganizačního plánu.

(!) Legislativní předloha také zmírní podmínky pro oddlužení. Dlužník tuto možnost neztratí v případě starší insolvence ani v případě, pokud nebude kvůli koronavirové epidemii schopen splatit aspoň 30 procent výše svých dluhů, jak to vyžaduje nynější nový zákon účinný od loňského května. Dlužníci, kteří vstoupili do oddlužení po účinnosti nového zákona, budou moci využít jeho ustanovení, podle kterého mohou požádat až o přerušení procesu. Proces oddlužení se otevře i jednotlivcům s dluhy z podnikání, tedy zejména živnostníkům. (!)

3. Další změny: Návrh zákona přináší i další změny. Soudy budou moci promíjet i ty procesní lhůty, u nichž to nynější předpisy vylučují, např. pro podání dovolání, kasační stížnosti a žaloby proti rozhodnutí správního orgánu.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím Advokátního deníku, webu České asociace věřitelů a ČTK)

Bc. Jaroslav Oborný, obchodník s nemovitostmi

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top