Blog


Příjmy domácností ve vyloučených lokalitách jsou až o třetinu nižší.

8 / 9 / 2022

Vážení čtenáři, milí klienti, čisté tržní příjmy domácností v sociálně vyloučených lokalitách jsou o třetinu nižší než u běžné populace. Některé domácnosti mají tak nízké příjmy, že je nad hranici chudoby nezvednou ani sociální dávky. Toto zjištění uvádí studie think tanku IDEA při Národohospodářském ústavu Akademie věd ČR. Vliv na příjmy domácností v sociálně vyloučených lokalitách má především horší vzdělanost a nižší ekonomická aktivita obyvatel. Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) je nezávislý akademický think tank zaměřující se na analýzy, vyhodnocování a vlastní návrhy veřejných politik. Je projektem Národohospodářského ústavu Akademie věd České republiky, který spolu s Centrem pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy (CERGE) tvoří společné akademické pracoviště CERGE-EI.

Studie porovnává podmínky domácností ze sociálně vyloučených lokalit, kde v České republice žije takřka jedno procento obyvatel, oproti běžným domácnostem. Ve vyloučených lokalitách žije podle studie v průměru větší podíl mladších a nižší podíl důchodců. Obyvatelé tam mají výrazně nižší průměrné dosažené vzdělání. Vzdělání bez maturity má ve vyloučených lokalitách 85 procent lidí, zatímco v běžné populaci 40 procent. Až čtyřikrát častěji se tam odborníci setkávají s nezaměstnaností a ekonomickou neaktivitou.

Horší vzdělanostní úroveň a nižší ekonomická aktivita se samozřejmě podepisují na čistých tržních příjmech domácností. Ty jsou v sociálně vyloučených lokalitách o třetinu nižší než u běžné populace. Důchody, sociální dávky a ostatní příjmy na tom nic zásadního nemění," sdělila jedna z autorek studie Klára Kalíšková. Autorky studie konstatují, že tuzemský sociální systém na lidi ohrožené chudobou cíli poměrně dobře. Nárok na jednu sociální dávku má podle nich 94 procent domácností ohrožených chudobou ve vyloučených lokalitách, zatímco v běžné populaci je to 73 procent.

V běžných domácnostech, kterým chudoba nehrozí, má nárok na některou sociální dávku asi čtvrtina domácností. Většinou se navíc jedná o dávky, které nesouvisí se snižováním chudoby, jako jsou dávky pro rodiny s dětmi či nemocenská.

Bez započítání sociálních dávek se nachází v sociálně vyloučených lokalitách pod hranicí chudoby 56,5 procenta domácností. Po započtení se podíl snižuje na 52 procent. Pokud by domácnosti čerpaly všechny dávky, na které mají nárok, ohrožení chudobou by kleslo na 45,6 procenta.

Některé domácnosti mají tak nízké příjmy, že je systém sociálních dávek nevyzdvihne nad hranici chudoby, nicméně je k této hranici přiblíží," vysvětlila další autorka Lucie Zapletalová.

Problém s tím, že občané nepobírají dávky, i když na ně mají nárok, se týká i běžných domácností. Největší rozdíl mezi nárokem a pobíráním autorky zaznamenaly u příspěvku na bydlení. Ve vyloučených lokalitách na něj má nárok až polovina domácností, dostává jej jen 12 procent. Velké rozdíly jsou podle autorek i u dávek hmotné nouze a přídavků na děti.

Mgr. Petr Jezdinský (s využitím IDEA a ČTK)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top