Exekuce info


Pravidla exekucí a insolvencí se kvůli koronavirové krizi změní.

19 / 4 / 2020

Vážení čtenáři, legislativní pravidla insolvencí i exekucí se kvůli koronaviru změní. Vládní návrh zákona schválil Senát. Legislativní předloha předpokládá, že podnikatelé a firmy v přechodných hospodářských potížích na sebe nebudou muset bez zbytečného odkladu podávat insolvenční návrh. Do konce června budou pozastaveny až na výjimky exekuce movitých i nemovitých věcí. Právní předpis teď dostane k podpisu prezident Miloš Zeman.

Pozastavení exekucí movitých věcí se nebude týkat např. dluhů na výživném a za újmy na zdraví a z úmyslných trestných činů. Pokračovat budou moci exekuce nemovitostí, v nichž dlužník nemá trvalý pobyt. Exekuce prodejem nemovitosti bude navíc už nastálo možná až u dluhů nad 100 000 korun místo nynějších 30 000 korun.

Do konce letošního roku se zvýší jednorázová výplata dlužníkovi z jeho obstaveného účtu, a to z dvojnásobku životního minima na čtyřnásobek, tedy ze 7.720 na 15.440 korun.

Omezí se sankce, jestliže dlužník prokáže, že mu opatření proti koronavirové krizi znemožnilo nebo podstatně ztížilo včasné splnění peněžitého dluhu. Omezení bude platit do konce června, sankční úrok by podle aktuálních pravidel mohl činit nejvýše deset procent ročně.

Z odstupného např. v případě výpovědi ze zaměstnání se bude podle předlohy v širší míře odečítat v případě exekuce nezabavitelné minimum; nikoli jen jednou, ale za počet měsíců, které má odstupné pokrýt.

Podnikatelé a firmy v dočasných potížích způsobených opatřeními k omezení šíření koronaviru budou moci požádat do konce srpna insolvenční soud o mimořádné moratorium ke své ochraně před věřiteli.

Jestliže soud moratorium vyhlásí, dlužník bude moci namísto dříve splatných závazků přednostně hradit nově vzniklé závazky bezprostředně související se zachováním provozu jeho podniku. Společnosti v reorganizaci navíc budou moci požádat insolvenční soud o dočasné přerušení plnění reorganizačního plánu.

Předloha rovněž zmírní podmínky pro oddlužení. Dlužník tuto možnost neztratí v případě starší insolvence ani v případě, pokud nebude kvůli koronavirové epidemii schopen splatit aspoň 30 procent výše svých dluhů, jak to vyžaduje nynější nový zákon účinný od loňského května. Dlužníci, kteří vstoupili do oddlužení po účinnosti nového zákona, budou moci využít jeho ustanovení, podle kterého mohou požádat až o přerušení procesu. Proces oddlužení se otevře i jednotlivcům s dluhy z podnikání, tedy zejména živnostníkům.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím ČTK a Advokátního deníku)

Bc. Jaroslav Oborný, obchodník s nemovitostmi

 

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top