Exekuce info


Poslanecká sněmovna dala šanci omezení vzniku a vymáhání dluhů dětí.

18 / 12 / 2020

Vážení a milí čtenáři, Sněmovna dala šanci navrhovanému omezení vzniku a vymáhání dluhů dětí. Vymáhání peněžitých dluhů dětí by bylo možné podle vládní novely zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pouze do výše jmění nezletilého ke dni, kdy nabyl plnou svéprávnost. Analogicky by předloha ohraničila taktéž vymáhání smluvních pokut. Cílem úprav je předcházet tomu, aby děti vstupovaly do dospělého života s dluhy. Návrh po úvodním kole projedná ústavně-právní výbor. Generelně (obecně) předloha taktéž mění pořadí plnění spotřebitelských dluhů v prodlení. Nejprve by se splácely náklady spojené s vymáháním pohledávky, následně jistina, pak úroky a nakonec úroky z prodlení. Poněvadž aktuálně mají přednost úroky před jistinou, roste podle zdůvodnění předkladatelů riziko dalšího zadlužování dlužníka.

Práva věřitelů hodlá legislativní novela bránit tím, že zároveň zavádí ručení zákonného zástupce za dluhy, které přesahují jmění nezletilého. Bude se to týkat případů, kdy dluhy vzniknou na základě právního jednání, k němuž dal zákonný zástupce souhlas nebo které učinil za dítě. Omezení možnosti vymáhání peněžitých dluhů nezletilého zahrnuje i dluhy z nájmu bytu, které na dítě přešly po smrti nájemce, s nímž žilo ve společné domácnosti. Předloha nevyvolala mezi poslanci spory.

Škodu, kterou způsobí dítě mladší 13 let, má podle novely hradit ten, kdo nad ním zanedbal náležitý dohled. Z tohoto pravidla zavádí návrh dvě exempce (výjimky). Jednak bude dítě odpovědné, pokud škodu způsobí skutkem majícím povahu úmyslného trestného činu, jednak pokud to dovolí jeho majetkové poměry – např. jestliže dítě zdědí rozsáhlé jmění.

Novela chce také znemožnit soudům vydat proti nezletilému platební rozkaz, rozsudek pro zmeškání a v určitých případech též rozsudek pro uznání. Současně jim nakazuje posílat obsílky i nezletilým starším 15 let, tedy nikoliv pouze jejich zákonným zástupcům.

 

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím webu www.pravniprostor.cz. www.ceskenoviny.cz a www.advokatnidenik.cz)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top