Blog


Poslanci souhlasí se sjednocením postupů při nakládání s příjmy odsouzených.

2 / 10 / 2023

Vážení čtenáři, milí klienti, navrhovanou změnu pravidel pro nakládání s finančními příjmy vězňů Sněmovna zřejmě schválí. Ústavně-právní výbor podpořil hlasy všech přítomných členů vládní novelu, jež by měla vést např. k tomu, že každému vězni s příjmem se bude tvořit rezerva na dobu po propuštění. Nová pravidla se budou týkat rovněž chovanců v detenčních ústavech.

Ministerstvo spravedlnosti hodlá novelou sjednotit postup při nakládání s příjmy vězňů, a zjednodušit tím postup při exekučních srážkách z peněz odsouzených. Legislativní změna podle resortu justice zaručí to, že se každému odsouzenému s fin. příjmem bude z finančních prostředků tvořit rezerva, kterou dostane při propuštění na svobodu. Každý odsouzený s příjmem bude mít každý měsíc alespoň min. částku na nutné potřeby, například zdravotní či hygienické. V současné době se s pracovní odměnou vězně nakládá podle odlišných pravidel než s penězi z jiných zdrojů, např. s důchodem nebo s přilepšením od příbuzných. Novela zavádí univerzální systém rozúčtování veškerých příjmů vězňů bez ohledu na jejich zdroj. „Každému odsouzenému, který měl v příslušném měsíci jakýkoli příjem, se z jeho peněz bude tvořit finanční rezerva, která mu bude vyplacena po propuštění z výkonu trestu, čímž dojde k usnadnění přechodu odsouzených na svobodu, kdy období těsně po propuštění je – právě mj. i s ohledem na nedostatek finančních prostředků odsouzených – z hlediska recidivy nejkritičtější," napsalo ministerstvo v předkládací zprávě. Novela má napravit i situaci, kdy při exekučním postihu peněz vězňů nezbudou části odsouzených peníze na nutné zdravotní, hygienické či korespondenční potřeby. Podle ministerstva tento stav nadále prohlubuje rozdíly mezi vězni a může vést ke zhoršení prostředí ve věznicích.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím webu Česká justice a ČTK)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top