Blog


Podle průzkumu je většina veřejnosti proti zmírňování podmínek oddlužení.

6 / 5 / 2024

Vážení čtenáři, milí klienti, Unie zaměstnavatelských svazů České republiky představila na tiskové konferenci konané v Café Louvre v metropoli výstupy z výzkumu veřejného mínění na problematiku oddlužování. Z empirického šetření, které se uskutečnilo v lednu 2024 a účastnilo se jej 1 575 respondentů, vyplývá, že většina české populace nesouhlasí s odpouštěním dluhů dlužníkům, pokud by tím splacená část klesla pod hranici 30 procent celkové hodnoty dluhu. Tento názor sdílí 76 pct respondentů, kteří se k otázce vyjádřili.

„Cílem průzkumu byla potřeba poznat postoje veřejnosti k oddlužování a zjistit názory voličů jednotlivých politických stran. Výsledky jsme srovnali rovněž s postoji zaměstnavatelů a předcházejícími průzkumy," uvádí Vít Jásek, výkonný ředitel Unie zaměstnavatelských svazů ČR, zadavatele průzkumu veřejného mínění. Jarmila Veselá z InsolCentra potvrdila, že aktuální postoje veřejného mínění jsou obdobné jako v minulých průzkumech. Češi jsou generelně nakloněni pomáhat zadluženým lidem, nikoli však bez ohledu na snížení uspokojení věřitelů. Tento přístup zastávalo v průzkumu 62 % respondentů. Není častým jevem, aby se názory veřejnosti tak shodovaly s názory odborníků, jako se děje v tomto případě. Průzkum přinesl nový pohled, protože obsahoval také roztřídění respondentů podle voličských preferencí. Jarmila Veselá výsledky průzkumu komentovala a položila řečnickou otázku: „Většina voličů jednotlivých politických stran nesouhlasí se zmírňováním podmínek oddlužení (z těch respondentů, kteří vyjádřili svůj názor – nejnižší nesouhlas tvoří 69 % voličů Pirátů – nejvyšší nesouhlas 80 % voličů ODS). Proč hodlají politici přijmout právní úpravu oddlužení, se kterou nesouhlasí většina odborníků i veřejnosti, ale také jejich voliči?"

Daniel Kunštát ve svém vystoupení popsal technické parametry průzkumu, metodu sběru dat i cílovou skupinu. Zabýval se hodnocením odpovědí z hlediska voličských preferencí i podrobnějších charakteristik respondentů. Uvedl: „Češi nejsou většinově nakloněni ulehčování oddlužení. Jejich „konzervativní" pohled je v čase dlouhodobě stabilní, a navíc ve společnosti převažuje napříč všemi klíčovými sociodemografickými i voličskými skupinami."

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím Advokátního deníku a InsolCentra)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top