Blog


Počet občanů, kteří nezvládají splácet úvěry, je nejnižší za 6 let.

8 / 6 / 2021

Vážení čtenáři, milí klienti, počet lidí, kteří nezvládají včas splácet své splátky půjček, v prvním kvartálu 2021 dále klesl. Počet lidí nesplácejících úvěry na bydlení se v meziroční komparaci snížil o 2 500 na 13.250, zatímco počet lidí řádně nesplácejících úvěry na spotřebu klesl o 17.000 na 182.900, byl tak nejnižší za posledních šest let. Toto zjištění vyplývá z dat Bankovního a Nebankovního registru klientských informací společnosti CRIF, které má ČTK k dispozici.

„Počet lidí, kteří nezvládají splácet své úvěry, se překvapivě snižoval i v průběhu uplynulého roku. Jenom za posledních pět let se jejich počet u úvěrů na spotřebu snížil o 40 procent, zatímco u úvěrů na bydlení dokonce o 58 procent," konstatovala ředitelka Bankovního registru Lenka Novotná. V absolutních číslech to znamená pokles o 122.000 u úvěrů na spotřebu a o 19.000 u úvěrů na bydlení.

Počet občanů v problémech se splácením se u úvěrů na spotřebu meziročně snížil o osm procent. Nejrychleji u lidí do 24 let a současně u lidí nad 55 let. V obou případech jich bylo meziročně o 11 procent méně. U nejmladší věkové skupiny, která z hlediska disciplíny při splácení závazků patří k těm nejméně spolehlivým, to znamenalo pokles o 1 900 klientů, u nejstarší byl pokles o 5 200 klientů. Naopak nejpomaleji se počet lidí v problémech se splácením úvěrů na spotřebu snižoval u klientů ve věku 30 až 34 let, a to o jedno procento.

U hypotečních úvěrů byla situace obdobná. Celkový počet nesplácejících lidí klesl o 16 procent, u lidí do 24 let dokonce o 38 procent a u lidí mezi 25 a 29 lety o 22 procent. Naopak u lidí mezi 30 a 34 lety šlo pouze o desetinový pokles. Tato skupina však dlouhodobě patří z pohledu platební morálky k těm nejspolehlivějším.

„I přes postupné snižování počtu nesplácejících lidí vidíme i jisté varovné signály. Jedním z nich je nárůst celkového nespláceného dluhu na spotřebu. To znamená, že je zde určitá skupina lidí, kteří nezvládají splácet vyšší částky, pravděpodobně tedy brzy po pořízení úvěru. Taková situace je pro lidi potenciálně velmi nebezpečná," upozornil ředitel Nebankovního registru Jiří Rajl.

Zatímco u hypoték poklesl nesplácený dluh o 1,3 miliardy na 6,9 miliardy korun, u úvěrů na spotřebu naopak vzrostl o 313 milionů na 23 miliard korun. Na tomto růstu se podíleli hlavně lidé ve věku 30 až 34 let a lidé ve věku 25 až 29 let, u kterých se objem nespláceného dluhu shodně zvýšil o 0,3 miliardy korun. Naopak u lidí nad 55 let se o čtvrt miliardy korun snížil.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím CRIF a ČTK)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top