Blog


Počet insolvenčních řízení se v ČR za první kvartál 2023 mírně zvýšil.

10 / 4 / 2023

Vážení čtenáři, milí klienti, analytická společnost InsolCentrum představila předběžná data o insolvenčních řízeních v České republice za 1. čtvrtletí 2023. V 1. kvartále 2023 došlo k mírnému nárůstu počtu insolvenčních návrhů, povolených oddlužení i počtu prohlášených konkurzů firem.

InsolCentrum predikovalo ke konci minulého roku pozvolný nárůst insolvencí v ČR, který poukazuje na ekonomickou situaci v zemi. Je nutné dodat, že i při zvýšení počtů se z dlouhodobého hlediska jedná o podprůměrná kvartální čísla, která zatím nenaznačují hrozbu prudkého nárůstu insolvenčních řízení. „Počty povolených oddlužení se zvyšují a neprokazují fakt, že by se jednalo o nefunkční řešení, které dlužníci nevyužívají. Naopak mají jedinečnou možnost při vynaložení veškerého úsilí při minimálních splátkách 2 200,- Kč měsíčně se na konci oddlužení osvobodit od všech svých dluhů", uvedla jednatelka společnosti Jarmila Veselá.

INSOLVENČNÍ DATA ČR – 1Q 2023:

Data za 1. čtvrtletí 2023 jsou předběžná a dojde k drobným změnám z důvodu odvolání či doplnění právních mocí.

INSOLVENČNÍ NÁVRHY:

V 1. čtvrtletí 2023 bylo podáno 5 085 insolvenčních návrhů. Oproti 4. čtvrtletí 2022 (4 850 návrhů) došlo k nárůstu o 4,8.

POVOLENÁ ODDLUŽENÍ:

Počet povolených oddlužení se oproti minulému čtvrtletí (4 380) zvýšil o 3,3 pct, což představuje 4 525 oddlužení. Jedná se o drobný nárůst, který jsme byl zaznamenán již druhé čtvrtletí v řadě. Připomeňme však, že za loňský rok bylo povoleno nejméně oddlužení od roku 2013.

PROHLÁŠENÉ KONKURZY OBČANŮ:

Nízké absolutní počty konkurzů občanů ovlivňuje skutečnost, že jejich insolvence je řešena převážně v oddlužení. Tento trend potvrdilo i další čtvrtletí, kdy pokles prohlášených konkurzů občanů činí 22 %. (Ve 4. čtvrtletí 2022 to bylo 54 konkurzů občanů, v 1. čtvrtletí 2023 pak 42.)

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím vlastních poznatků, VŠE, InsolCentra a Advokátního deníku)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top