Blog


Organizace vyzvaly politiky, aby podpořili změny pravidel exekučního řízení.

16 / 6 / 2020

Vážení klienti, organizace na pomoc lidem v tísni vyzvaly politiky, aby podpořili zavedení teritoriality (místní příslušnosti) soudních exekutorů, zastavení nevymahatelných exekucí, vznik chráněných účtů a změnu výpočtu srážek z příjmu. Podle odborníků na sociální problematiku by tyto změny přispěly k řešení předluženosti v České republice. Výzvu kontrahovaly (podepsaly) zatím dvě desítky organizací.

Obávají se totiž zhoršení dluhové situace kvůli koronavirové krizi. Legislativní novela exekučního řádu s úpravami pravidel exekucí se aktuálně nachází ve Sněmovně. Posléze ji dostane k projednání Senát.

„Problém s předlužeností v tuzemsku narostl především v důsledku absence regulace malých půjček a neadekvátně nastaveného systému vymáhání dluhů. Přestože legislativní změny přijaté v uplynulých letech znemožnily řadu nejproblematičtějších praktik, některé systémové problémy a zatížení statisíců obyvatel nesplatitelnými dluhy přetrvává," uvedly organizace. Mezi nimi jsou Institut prevence a řešení předlužení (IPŘP), Centrum pro společenské otázky - SPOT, Český helsinský výbor, Charita ČR, Platforma pro sociální bydlení či Rada seniorů ČR. Podle údajů IPŘP se loni v exekuci nacházelo 783.000 lidí, což je skoro devět procent obyvatel ČR nad 15 let. Víc než tři exekuce mělo 474.000 osob, víc než deset exekucí pak 157.000 lidí. Podle autorů výzvy exekuce dopadají nejen na život dlužníka a jeho blízkých, nýbrž mají vliv na celospolečenskou a národohospodářskou situaci v České republice. Experti považují exekuce za zásadní překážku v zaměstnávání. Řada předlužených nemá šanci se z dluhové pasti vymanit. Raději pracují načerno, aby o vydělanou částku při srážkách nepřišli. Neplatí tak samozřejmě daně a odvody.

Organizace navrhují zastavit staré nevymahatelné exekuce. Podle autorů výzvy celou národní ekonomiku brzdí, když se z ní část obyvatel vylučuje. Vládní návrh počítá se zastavením exekucí, u kterých se za poslední tři roky nic nevymohlo. Odborníci na dluhovou problematiku záměr podporují. Organizace proto doporučují zavést čistou teritorialitu exekutorů. Při ní by se všechny dlužníkovy exekuce sloučily do jednoho řízení. Vyřizovaly by se v místě bydliště. Soudního exekutora by určil soud. Podle některých legislativců by ale místní příslušnost měla platit pouze do určité výše vymáhaných pohledávek. Podle kritiků by to bylo výhodné pro největší exekuční úřady a velké věřitele.

Podle výzvy by pomohly i chráněné účty a změna výpočtu srážek z příjmu. V analýze centrum SPOT uvedlo, že občanům v exekuci je možné z bankovního konta zabavit i to, co jim zbylo po srážkách ze mzdy či důchodu.

Dlužníkům, kteří pracují, zůstává méně než lidem s dávkami na živobytí a bydlení, spočítali experti ze SPOT. Doporučují nezabavitelnou částku nastavit tak, aby osoby v exekuci měly příjem aspoň „na úrovni minima stanoveného v systému dávek".

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím ČTK)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

 

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top