Blog


Ombudsman požaduje úpravu podmínek ošetřovného i pro OSVČ v exekuci.

3 / 6 / 2020

Vážení a milí klienti, veřejný ochránce práv JUDr. Stanislav Křeček vyzval ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka k úpravě podmínek ošetřovného pro osoby samostatně výdělečně činné. Podle ombudsmana by stejně jako ošetřovné pro zaměstnance nemělo být ovlivněno exekucí.

Ošetřovné pro OSVČ poskytované ministerstvem průmyslu a obchodu má být obdobou ošetřovného poskytovaného zaměstnancům. Jedna podmínka pro poskytnutí ošetřovného však podle ombudsmana odporuje účelu programu, když z poskytnutí ošetřovného vylučuje osoby samostatně výdělečně činné, které jsou v exekuci. Zatímco ošetřovné zaměstnancům nesmí být odepřeno z důvodu exekuce a nelze ho ani exekucí postihnout, podle podmínek programu „Ošetřovné" pro OSVČ nemůže být tato podpora poskytnuta, jestliže se OSVČ nachází v exekuci.

„Vítám, že ministr průmyslu a obchodu přijal v krátké době řešení, které pomůže osobám samostatně výdělečně činným překonat nelehké období, ale program dotací je postaven tak, že ve výsledku odepře podporu části lidí, kteří ji nezbytně potřebují," konstatoval JUDr. Křeček. „Rozumím snaze zabezpečit, aby příjemce dotaci použil k určenému účelu, tedy k zabezpečení základních životních potřeb. Proto je ale třeba takovou dotaci chránit před exekucí, ne ji příjemci odepřít," doplnil ombudsman. Dle veřejného ochránce práv není důvod vylučovat OSVČ v exekuci z možnosti získat dotaci ošetřovného ani kvůli snaze snížit riziko nevrácení dotace v případě porušení rozpočtové kázně. Nejde totiž podle jeho mínění o obvyklou dotaci zaměřenou na podporu při zahájení a rozvoji podnikání. U ošetřovného pro OSVČ podle něj totiž nepřipadá v úvahu, že by došlo k neoprávněnému použití prostředků z dotace.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím Kanceláře veřejného ochránce práv  a Advokátního deníku)

Bc. Jaroslav Oborný, obchodník s nemovitostmi

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top