Blog


Oddlužení za tři roky nakonec s největší pravděpodobností projde.

5 / 4 / 2024

Vážení čtenáři, milí klienti, zkrácení doby oddlužení z aktuálních pěti let na tři roky pro všechny dlužníky Poslanecká sněmovna zřejmě posvětí. Ústavně-právní výbor legislativní novelu vlády podpořil s trojicí úprav hlasy koaličních poslanců. O podstatnějším pozměňovacím návrhu koalice pořád jedná, měl by jej uplatnit při druhém čtení předlohy. Navrhované změny insolvenčního zákona vycházejí z evropské směrnice, která předpokládá tříletou dobu oddlužení jen pro podnikatele. Vláda se v programu zavázala k tomu, že ji vztáhne na všechny dlužníky, tedy i na spotřebitele. Předloženou podobu novely opět kritizovali poslanci hnutí ANO.

Výbor podpořil trojici úprav. Týkají se změn ve zkouškách insolvenčních správců a zavedení elektronického spisu v insolvencích a jednodušší exekuční výzvy, která se nově vejde na jeden list. Novela zavádí tříletý proces oddlužení, jak již bylo napsáno či popsáno výše. Osvobození od placení zbývajících dluhů by nově nebylo podmíněno splacením určité části pohledávek věřitelů. Povinnosti by dlužník splnil, pokud by „dosáhl předpokládané míry uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů určené insolvenčním soudem v rozhodnutí o schválení oddlužení". Pro řádné plnění povinností by dlužník musel podle novely zcela využívat možnosti svých příjmů a dosahovat odpovídající mzdy, nebo jiného příjmu. Nesměl by uměle své příjmy snižovat. Předpokladem povolení oddlužení by zůstala podmínka, že ostatní věřitelé obdrží alespoň tolik, kolik zpravidla při plnění splátkového kalendáře obdrží insolvenční správce za svou činnost. Prezident Exekutorské komory České republiky Jan Mlynarčík ve výboru varoval, že věřitelé ztratí důvěru ve vymahatelnost práva, změny mohou odradit investory a věřitelé přenesou neuhrazené dluhy do cen zboží a služeb. Přednesl několik námětů, mezi něž patřilo snížení nezabavitelné částky a nezařazování manžela mezi vyživované osoby. Občanům se čtyřmi a více exekucemi by se mělo podle Mlynarčíka srážet z příjmu tolik, aby se jim nevyplatilo v exekucí zůstávat a žádali by o oddlužení. Tři roky by podle novely trvalo první oddlužení konkrétního dlužníka. Do stejného procesu by pak člověk nesměl vstoupit ve lhůtě 12 let místo nynějších deseti let. Avšak tříletým oddlužením by  jedinec mohl projít pouze jednou za zhruba 24 let. Pokud by se v době 20 let po osvobození od placení zbývajících pohledávek opět dostal do úpadku a pokusil se do oddlužení vstoupit znovu, musel by plnit splátkový kalendář pět let.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím webu Advokátního deníku, České justice a České tiskové kanceláře)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top