Blog


Oddlužení není v České republice příliš populární.

6 / 10 / 2023

Vážení čtenáři, milí klienti, v ČR klesá počet insolvenčních návrhů. Čísla jasně dokládají, že oddlužení přestává plnit svoji roli. Nebezpečný trend by mohla zvrátit legislativní novela insolvenčního zákona, k jejímuž návrhu však mají experti řadu připomínek. S průtahy se potýká i termín jejího schválení.

Odborníci na oddlužení varují před nebezpečným trendem. Klesá totiž počet podaných insolvenčních návrhů, čímž se podrývá role oddlužení a zhoršujte to situaci dlužníků. Z meziročního srovnání vyplývá, že během 1. pololetí letošního roku se oproti stejnému období loňského roku snížil počet insolvenčních návrhů o 5,67 procent.

V mezičtvrtletním porovnání letošního roku sice zaznamenáváme nepatrný nárůst, který však neznamená příslib, že by situace dlužníků měla nabrat jiný směr. Porovnáme-li 2. čtvrtletí letošního roku se stejným obdobím loňského roku, je opět patrný pokles, který činí 3,14 procent. Jednu z hlavních příčin představují vzrůstající nezabavitelné částky, díky kterým se oddlužení stalo nápomocným nástrojem jenom pro „bohaté", kterými jsou osoby s poměrně vysokými příjmy," popisuje Tomáš Valášek, výkonný ředitel společnosti Insolvence 2008, která vyvíjí a dodává IT řešení pro insolvenční správce a zabývá se i jejich odborným vzděláváním. 

Vyjma vzrůstající nezabavitelné částky, jejichž základní výše se během dvou let zvýšila o 5 765 korun, lze pokles insolvenčních návrhů přičítat ještě jedné věci. Experti z aplikační praxe se domnívají, že část dlužníků by mohla čekat, jak dopadne projednávání novely insolvenčního zákona, která by mohla přinést často skloňovanou změnu. Tou největší je zkrácení doby pro oddlužení z 5 na 3 roky. Čekání se však prodlužuje. Reálně se nejeví ani počátek příštího roku, kdy měla novela vzejít v platnost. Začíná být jasné, že vláda řeší jiné priority. V návrhu by podle Valáška dále bylo potřeba upravit odměňování insolvenčních správců, kteří jsou u oddlužení placení z každé měsíční splátky. Při zkrácení doby pro oddlužení by totiž dostali o 40 % nižší odměnu než doposud a znamenalo by to tvrdý direkt pro tuto profesi. „Jde o velký problém, neboť jejich odměna se neměnila od zavedení insolvenčního zákona v roce 2008. Kumulovaná inflace od té doby dosáhla 39 pct. Rostou nejen náklady, nýbrž rovněž povinnosti a administrativní zátěž insolvenčních správců," uzavírá Valášek.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (za použití webu Insolvence 2008 a webu České justice)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top