Exekuce info


Od 1. 7. se zvýšilo nezabavitelné minimum, dlužníkům zbude více peněz.

4 / 7 / 2020

Vážení čtenáři, dne 1. července 2020 nabylo účinnosti nařízení vlády, kterým došlo ke změně parametrů výpočtového vzorce pro srážky ze mzdy. Na stránkách justice.cz je připraven kalkulátor splátek a metodika výpočtu splátek od 1. 7. 2020 pro insolvence i exekuce. Výsledná částka, která povinným v exekuci nebo v insolvenci zůstane, závisí na výši jejich příjmů, neboť jim nezůstává pouze základní nezabavitelná částka v nové výši 7 772 Kč, u níž došlo ke zvýšení od začátku roku 2020 o 1 164 Kč, nýbrž i část ze zbývající mzdy. Nově vypočtená nezabavitelná částka za měsíc červenec se uplatní poprvé za výplatní období v srpnu.

Ministerstvo spravedlnosti připravilo změnu parametrů výpočtu nezabavitelné částky, která nesmí být dlužníkům sražena z měsíční mzdy v exekuci a insolvenci. Nezabavitelná částka se zvýšila ze dvou třetin součtu na tři čtvrtiny součtu částky životního minima a částky normativních nákladů na bydlení. Novinka pamatovala i na dlužníky pečující o vyživované osoby (typicky děti), u kterých se současně zvýšila část nezabavitelné částky za vyživovanou osobu z jedné čtvrtiny na jednu třetinu.

Cílem či vizí návrhu bylo napravit nepříznivý stav, kdy po odečtu zákonných srážek ze mzdy nezbývá dlužníkům dostatek financí na zajištění výživy a bydlení rodiny, a docházelo tak k jejich vytlačování na hranici chudoby.

Dlužníci v České republice tento problém řeší vstupem do šedé ekonomiky, kde vydělávají nepostižitelné příjmy. To se negativně odráží v míře uspokojení věřitelů dlužníka.

Nejpozitivněji se změna projeví u dlužníků s vyživovací povinností (typicky u rodičů pečující o děti), kterým nejvíce klesne měsíční srážka ze mzdy. Kolik peněz zbude dlužníkům, záleží především na výši jejich příjmů.

Dlužníkům totiž nezůstává jen základní nezabavitelná částka (tj. navrhovaných 7 772 Kč), nýbrž i část ze zbývající mzdy (jedna třetina nebo dvě třetiny). Hranice, od které se sráží zbytek mzdy bez omezení, byla zvýšena už v loňském roce a je nyní 28 496 Kč pro bezdětného dlužníka. Dlužníku s dítětem a minimální mzdou (13 391 Kč čistého) bude nově v oddlužení ponecháno 11 373 Kč, při nepřednostní exekuci dokonce 12 382 Kč.

 

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím internetových stránek www.justice.cz a https://advokatnidenik.cz/2020/07/02/ministerstvo-spravedlnosti-pripravilo-zmenu-parametru-vypoctu-nezabavitelne-castky/)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top