Blog


Nový zákon o preventivní restrukturalizaci byl publikován ve Sbírce zákonů.

1 / 10 / 2023

Vážení čtenáři, milí klienti, ve Sbírce zákonů byl v pátek dne 22. září 2023 publikován zákon o preventivní restrukturalizaci. Účinnosti nabyl následující den, to jest v sobotu 23. září 2023. Institut preventivní restrukturalizace nabídne efektivní nástroj k odvrácení hrozícího úpadku obchodním korporacím, které se dostaly do přechodných finančních potíží.

V českém právním řádu dosud chyběl nástroj, který by podnikatelům pomohl účinně odvrátit hrozící úpadek a zachránit svůj provozuschopný obchodní závod. Nepodařilo-li se podnikateli včas dosáhnout mimosoudní dohody se svými věřiteli, vystavoval se reálnému riziku dalšího zhoršení své situace, a to až do stavu úpadku. Praxe přitom narážela na problémy zejména v situacích, kdy potřebná dohoda se všemi klíčovými věřiteli již z různých důvodů nebyla možná," prohlásil ministr Pavel Blažek. „Potenciál nového institutu preventivní restrukturalizace stojí na hledání ekonomicky nejefektivnějšího řešení, který i věřitelům nabídne výhodnější perspektivu, než kterou by mohli očekávat v jinak víceméně nevyhnutelném insolvenčním řízení. Ideou nového zákona je totiž hledání co nejširší shody mezi podnikatelem a věřiteli nad restrukturalizačními opatřeními tvořícími restrukturalizační plán, což by optimálně mělo probíhat v rámci neveřejných vyjednávání," doplňil pak náměstek ministra Antonín Stanislav.

Zákon o preventivní restrukturalizaci představuje transpozici evropské směrnice 2019/1023 o restrukturalizaci a insolvenci z června 2019. Nový institut se nachází na rozhraní závazkového, korporátního a insolvenčního práva. Vychází z předpokladu, že se podnikatel v pozici dlužníka dosud nenachází ve stavu úpadku, a neexistují tedy důvody pro zahájení insolvenčního řízení a spuštění negativních účinků s ním automaticky spojených. Podnikatel např. ihned nečelí negativní publicitě veřejného, insolvenčního rejstříku, podřízení dohledu ze strany restrukturalizačního soudu a restrukturalizačního správce nebo omezení nakládání se svým majetkem. Nový právní předpis přichází po nedávném spuštění aplikace Finanční zdraví, která podnikatelům umožňuje ověřit si svou finanční situaci a identifikovat stav podnikové krize nebo dokonce hrozícího úpadku. Aplikace Finanční zdraví je veřejně dostupná z webové adresy https://eformulare.justice.cz/msp-financni-zdravi/form/uvod.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím Ministerstva spravedlnosti)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top