Blog


Nový návrh insolvenčního zákona ohledně oddlužení

1 / 6 / 2023

Vážení čtenáři, milí klienti, Ministerstvo spravedlnosti dne 18. dubna 2023 předložilo vládě návrh novely insolvenčního zákona. Návrh byl předložen bez rozporu. Legislativní novela zajistí, že v případě úpadku se fyzické osoby budou moci rychleji oddlužit, a tím se dříve dostat z dluhové pasti, vrátit se do legální sféry ekonomiky a znovu se zapojit do běžného společenského a hospodářského života.

V souladu s Programovým prohlášením vlády odeslalo Ministerstvo spravedlnosti vládě návrh zákona, kterým se mění insolvenční zákon. Projednávání návrhu textu zákona bylo velmi náročné. Návrh zákona jsme opakovaně projednávali s předsedy koaličních poslaneckých klubů a opakovaně konzultovali se zástupci odborné veřejnosti. Zejména s insolvenčními soudci, insolvenčními správci, zástupci věřitelů a také zástupci neziskového sektoru," sdělil ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Cíl návrhu novely insolvenčního zákona:

- Zefektivnění a zjednodušení procesu oddlužení v souladu s požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady, a to při minimalizaci zásahů do insolvenčního zákona a maximálním respektování dosud dosaženého stavu institutu oddlužení.

- Navrhovaná novela zajistí, že v případě úpadku se fyzické osoby budou moci rychleji dostat z dluhové pasti, vrátit se do legální sféry ekonomiky a znovu se zapojit do běžného společenského a hospodářského života.

Klíčové prvky novely:

  1. Zkrácení stávající délky doby oddlužení z dosavadních 5 let na 3 roky;

  2. Posílení opatření, která působí proti možnému zneužití institutu oddlužení ze strany nepoctivého dlužníka. Po celou dobu je kladen důraz na poctivost dlužníka;

  3. Návrh také zajišťuje, aby dlužník v oddlužení splácel adekvátní částky a nesnižoval své příjmy. Dlužník musí v průběhu plnění splátkového kalendáře plně využívat svůj příjmový potenciál a dosahovat adekvátní mzdy, popř. jiného příjmu. Zájmy věřitelů jsou tudíž v oddlužení uspokojivě chráněny.

  4. Návrh ctí, že režimy oddlužení pro podnikající i nepodnikající fyzické osoby byly v nejpodstatnějších parametrech sjednoceny. Proto se zkrácení na 3 roky týká všech fyzických osob bez ohledu na jejich ekonomický status.

  5. K přednostnímu uspokojení věřitelů pohledávek z výživného, zpravidla matek samoživitelek, návrh umožňuje provádět exekuční srážky ze mzdy dlužníka i po zahájení insolvenčního řízení.

Ministerstvo spravedlnosti vypořádalo na 260 stran připomínek a vládě předložilo návrh novely insolvenčního zákona bez rozporů. U intenzivně diskutované otázky vyvratitelné domněnky k osvědčení maximálního úsilí dlužníka se nepodařilo s předsedy koaličních poslaneckých klubů najít shodu, proto byl návrh v souladu s legislativními pravidly vlády předložen ve variantním řešení.

První varianta zachovává paušální 30% míru uspokojení nezajištěných věřitelů, zatímco druhá varianta staví na individuální míře uspokojení nezajištěných věřitelů určené jednotlivě pro každého dlužníka.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím Ministerstva spravedlnosti)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top