Blog


Nízký stav insolvencí v ČR je předzvěstí dramatických změn.

4 / 11 / 2022

Vážení klienti, milí čtenáři, analytická společnost InsolCentrum představila předběžná data o insolvenčních řízeních v České republice za 3. kvartál 2022. Jednatelka společnosti JUDr. Jarmila Veselá přitom konstatovala (cit): „Nízký stav insolvencí ve 3. čtvrtletí 2022 je předzvěstí dramatických změn, v příštích letech lze očekávat rekordy v množství insolvenčních řízení. Počty firemních bankrotů budou pravděpodobně narůstat postupně, s vrcholy až v letech 2024 a 2025. V případě přijetí novely insolvenčního zákona a plošného zkrácení doby oddlužování může dojít k rekordnímu nárůstu osobních bankrotů. V exekucích se nacházejí stovky tisíc lidí v produktivním věku, kteří doposud neměli zájem do oddlužení vstoupit. Nelze vyloučit zahlcení soudů i negativní dopad do ekonomiky věřitelů, z nichž významné postavení zaujímá stát."

Jak upozornili analytici InsolCentra, uvedená prognóza může být ovlivněna eskalací válečného konfliktu na Ukrajině a jejím dopadem do tuzemské i světové ekonomiky. Také konečná podoba novely insolvenčního zákona může podstatně ovlivnit průběh i celkové počty osobních bankrotů. Komentář k tiskové zprávě poskytl ekonom Michael Fanta, senior analytik CETA a výzkumný pracovník UJEP. „Z analýz InsolCentra i Ministerstva spravedlnosti vyplývá, že při plošném snížení doby oddlužení na 3 roky se sníží uspokojení věřitelů na 5–6 % z hodnoty jejich pohledávek. Celkový propad v bilanci věřitelské sféry tak může dosahovat až 100 mld. Kč. Průměrné uspokojení věřitelů z oddlužení z let 2015 až 2018 přitom dosahovalo 56 %."

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím InsolCentrum, Hypoindex.cz a Advokátního deníku)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top