Exekuce info


Nezabavitelné minimum se od 1. ledna 2021 zvýšilo.

8 / 2 / 2021

Vážení čtenáři, milí klienti, řadu dlužníků jistě potěší zpráva, že se od 1. 1. 2021 opět zvyšuje tzv. nezabavitelné minimum neboli nezabavitelná částka. Nezabavitelné minimum je částka, která nemůže být dlužníkovi zabavena při oddlužení. Jde o částku z čisté mzdy, již nemůže obstavit soudní exekutor a musí vždy zůstat dlužníkovi (povinnému) na zajištění jeho základních životních potřeb. Určuje se podle výše čistého měsíčního příjmu, počtu vyživovaných osob a osobního stavu. Částka roste s vyšším platem dlužníka a s počtem vyživovaných osob.

Co se týká právní úpravy, nezabavitelné minimum upravuje občanský soudní řád (pozn. zákon č. 99/1963 Sb.) a speciální nařízení vlády o nezabavitelných částkách. Vláda zvyšuje částky životního a existenčního minima od 1. ledna podle skutečného vývoje spotřebitelských cen, pokud nárůst nákladů na výživu a ostatní základní potřeby přesáhne ve stanoveném rozhodném období 5 pct. Od 1. 1. 2021 činí nezabavitelná částka 7 872,80 Kč. Na každou osobu, kterou dlužník vyživuje (manžel či manželka, děti), se započítává 1/3 nezabavitelné částky, v roce 2021 tedy 2 624,30 Kč na každou vyživovanou osobu. Částky pro rok 2021 použijeme poprvé až od mzdy za leden 2021 vyplácené v únoru 2021. Finanční částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení, je pro letošní rok 20 994 Kč (jedná se o dvojnásobek součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu).

Příklad z aplikační praxe:

A. Pan Alois je svobodný bezdětný:

Jeho nezabavitelná částka bude tedy měsíčně 7 873 Kč (základní částka, která nesmí být povinnému sražena z měsíční mzdy, se zaokrouhluje na celé koruny nahoru).

B. Pan Antonín je ženatý a má tři potomky:

Jeho nezabavitelná částka bude tedy měsíčně: 7 872,80 + 2 624,30 + 2 624,30 + 2 624,30 + 2 624,30 = 18 370 Kč.

Kalkulačku k výpočtu naleznete na: https://exekuce-insolvence.cz/2020-zvyseni-nezabavitelne-castky-pri-exekuci-a-insolvenci-od-1-1-2021/.

Nezabavitelné minimum se skládá ze dvou složek. Za prvé jde o životní minimum jednotlivce a druhou částí jsou normativní náklady na bydlení. Výsledná částka se vypočítá jako 3/4 součtu životního minima jednotlivce a normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu. Aktuální částka životního minima činí zatím 3 860 Kč. Jeho další zvýšení plánuje Ministerstvo práce a sociálních věcí v průběhu roku 2021. Životní minimum je minimálně společensky uznaná hranice peněžních příjmů vedoucí k zajištění výživy a ostatních základních životních potřeb. Životní minimum hraje rozhodující roli při posuzování hmotné nouze i jako sociálně-ochranná veličina. Roli hraje i např. v justiční praxi při stanovení alimentů apod.

 

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s použitím Portálu Pohoda, exekuce a insolvence, měšec.cz a Kurzy.cz)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top