Exekuce info


Nezabavitelná částka u exekucí se zvýší.

17 / 2 / 2020

Vážení čtenáři, finanční částka, kterou soudní exekutor nesmí strhnout dlužníkovi z jeho mzdy, se zvýší. Lidem v exekuci nebo v insolvenci tak zůstane měsíčně více peněz (tzv. nezabavitelná částka) než dosud.

Vážení klienti, to že aktuální návrh změn vznikl na základě usnesení rady vlády pro lidská práva, která kabinetu minulý měsíc doporučila přijmout opatření proti předlužení obyvatel, není zase tak důležité. Stejně tak není zcela zásadní informace, že tato legislativní novinka by měla být účinná od letošního 1. července. Podstatné je, že k situaci s nezabavitelnou částkou (potažmo exekucí) vůbec nemusí dojít, pakliže v pořádku platíte své finanční závazky, resp. splácíte své dluhy (např. hypotéku), popř. využijete našich služeb výkup nemovitostí bez právních vad či výkup nemovitostí s právními vadami.

Podle materiálu ministerstva spravedlnosti má minimální nezabavitelná částka vzrůst z 6 608 na 7 434 korun. Změny podle autorů nařízení pomohou nejvíce dlužníkům s nízkými příjmy a dlužníkům s dětmi. Tzv. nezabavitelná částka by se nově měla zvýšit ze dvou třetin součtu částky životního minima a částky normativních nákladů na bydlení na tři čtvrtiny součtu. Nezabavitelná částka za vyživovanou osobu má vzrůst z jedné čtvrtiny na jednu třetinu.

V předkládací zprávě bylo konstatováno, že dlužníci díky nízké částce zbývající pro zabavení zbytku přecházejí do šedé ekonomiky, kde si vydělávají načerno. Aktuálně tak zůstává dlužníkovi ze mzdy 6 608 Kč plus 1 652 Kč za každou vyživovanou osobu. K tomu se přidává pohyblivá složka, která činí jednu nebo dvě třetiny zbylého dlužníkova příjmu. Dlužník bez vyživovací povinnosti může nyní dosáhnout maximálně na 26.432 Kč, zbytek jeho mzdy se sráží ve prospěch věřitelů. Tuto hranici loni vláda výrazně zvýšila, a to proto, aby dlužníky motivovala pracovat a hledat si lépe placenou i kvalifikovanější práci.

Schválenou změnu dnes zkritizovala Česká asociace věřitelů. Poukázala na to, že zvýšení nezabavitelné částky u exekuce a insolvence bude mít negativní dopady pro věřitele, protože povede k jejich nižšímu uspokojení, případně k výraznému prodloužení doby splácení dluhu. Místo skokového navýšení by z tohoto hlediska více uvítala změnu principu výpočtu nezabavitelné částky, která by narůstala úměrně dlužníkovu příjmu. Díky tomu by byl dlužník motivován svůj příjem zvyšovat, na čemž by vydělal on i jeho věřitel.

Příznivcem vládního návrhu není ani přerovský soudní exekutor Lukáš Jícha. „V důsledku loňského zvýšení nezabavitelné částky došlo u exekucí k poklesu výše srážek ze mzdy v průměru zhruba o čtvrtinu. Lze očekávat, že výrazný pokles způsobí i nově schválené navýšení, odhadem o další třetinu," napsal. Vedle značného prodloužení exekučního řízení může podle něj změna vést i ke vzniku nových dluhových pastí. Dluh totiž může některým dlužníkům narůstat rychleji, než bude kvůli nižším srážkám splácen.

Mgr. Petr Jezdinský, podnikový právník (s využitím ČTK a advokátního deníku)

Bc. Jaroslav Oborný, obchodník s nemovitostmi

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top