Blog


Nejvíce občanů a živnostníků v osobním bankrotu se nachází v Ústeckém kraji.

6 / 11 / 2022

Vážení klienti, milí čtenáři, od začátku roku 2022 vyhlásilo osobní bankrot 8 348 fyzických osob a 3 201 živnostníků, firem zbankrotovalo celkem 416. Fyzické osoby a živnostníci skončili nejvíce v Ústeckém kraji. Největší míra bankrotů živnostníků existuje po Ústeckém kraji (102 bankrotů na 10 tis. živnostníků) také v Karlovarském kraji (94 na 10 tisíc). Nejméně živnostníci a fyzické osoby bankrotují v Praze (34,4) a ve Zlínském kraji (38,2). Živnostníci bankrotují, stejně jako společnosti, zejména v odvětví dopravy a skladování. Nejvíce jsou naopak úspěšní v lesnictví a zemědělství, vzdělávání a zdravotních službách. Fyzické osoby bankrotovaly v Ústeckém kraji v poměru 19,8 na 10 tis. lidí. Druhou kritickou oblastí je Moravskoslezský kraj (19,2). Třetí příčku obsadilo Královéhradecko (18,3).

Obchodní korporace vyhlásily bankrot nejčastěji v Olomouckém kraji, kde činil statistický poměr 25,8 firem na 10 tis. existujících společností. Druhým městem v pořadí v počtu bankrotů firem je hlavní město Praha (22,7). Naopak nejméně podniků bankrotuje v Královéhradeckém kraji (7,2). Avšak letošní situace je v komparaci s minulým rokem daleko lepší, než ve stejném období roku 2021, tj. tedy konkrétně od ledna do července 2021. Toto zjištění vyplývá z tiskové zprávy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau. Nízký počet bankrotů obchodních společností poukazuje na skutečnost, že firmy jsou zatím schopné se vyrovnat se ztíženými podmínkami podnikání.

Také počty návrhů na bankrot se u živnostníků a fyzických osob snížily, ale u právnických osob naopak od roku 2020 vzrůstají:

- v roce 2022 – 607 návrhů

- v roce 2021 – 592 návrhů

- v roce 2020 – 491 návrhů

Rostoucí počet návrhů na bankrot v případě společností může signalizovat postupný růst počtu bankrotů ve druhé polovině roku. Největší společností, která v bankrotu čerstvě skončila, je obchodní banka Sberbank. Druhou v pořadí jsou Jatky Sojka, které měly roční obrat v rozmezí 60 – 99 mil. Kč a v závěsu za nimi je firma AgroKBtrade s podobným obratem, která byla zaměřená na výrobu mlýnských a škrobárenských výrobků.

Odvětví, která jsou bankroty nejvíce postižena, jsou doprava a skladování, současně i administrativní činnost. Naopak nejméně bankrotů postihlo oblasti vzdělávání, zdravotnictví a sociální péče, IT a nakládání s nemovitostmi.

Mgr. Petr Jezdinský (s využitím tiskové zprávy CRIF – Czech Credit Bureau a webu měšec.cz)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top