Blog


Největší změna v exekucích za 20 let, míní experti.

1 / 8 / 2021

Vážení čtenáři, milí klienti, novela exekučního řádu, kterou schválili poslanci, je největší změnou v exekucích za poslední dvě desetiletí, domnívá se odborník společnosti Člověk v tísni Daniel Hůle. Stejný názor mají i poslanci Patrik Nacher (ANO) a Marek Výborný (KDU-ČSL), kteří se dluhovou problematikou zabývají. Poslanec Jan Farský (STAN) ale upozorňuje, že změna neřeší všechny problémy se zadlužením spojené. Dle poslance Lukáše Kolaříka (Piráti) novela nepřináší skutečnou systémovou změnu. Podle právní normy schválené Sněmovnou bude moci v roce 2023 začít zastavování dlouhodobě bezvýsledných exekucí.

Schválení novely exekučního řádu uvítal Hůle ze společnosti Člověk v tísni. Na twitteru ji označil za největší změnu pravidel exekucí za 20 let. S takovým hodnocením souhlasí i poslanec Nacher, který se exekucemi dlouhodobě zabývá. „Jde o největší změny v exekucích za posledních 20 let," konstatoval. O tom, že novela přináší největší změnu v exekucích za poslední dvě dekády je přesvědčen rovněž lidovecký poslanec Výborný. „Vyvážené řešení pro seriózního věřitele i zodpovědného dlužníka," zhodnotil přijatý návrh Výborný. Výrazně kritičtější postoj k normě zaujal poslanec Pirátů Lukáš Kolařík. „Žádná systémová změna se bohužel nekoná," napsal na twitteru. Novele vyčítá zejména to, že splacení dluhů může u jednoho dlužníka vymáhat více exekutorů. Kolaříkem předložený návrh na zavedení místní příslušnosti exekutorů a na slučování dluhů, poslanci neschválili. „Budeme tak mít nadále takový systém vymáhání exekucí, který proces zdražuje, znesnadňuje dlužníkům zaplatit svoje dluhy a posílá je do šedé a černé ekonomiky," kritizoval poslanec Pirátů v tiskové zprávě.

Zavedení teritoriality (místní příslušnosti) soudních exekutorů včetně principu jeden dlužník - jeden exekutor považuje za úkol pro novou vládu Radek Hábl z Institutu prevence a řešení předlužení, který se podílel na připomínkování novely. Je přesvědčený, že přijaté změny přispějí ke kultivaci exekučního prostředí v České republice a pomohou vyčistit systém od marných exekucí, často zahájených za již neplatných a nelegitimních pravidel. Podle šéfa poslaneckého klubu STAN Jana Farského (STAN) musí exekuce vést ke splacení dluhu, nikoliv k dluhovému otroctví. Současně upozornil, že schválení novely neznamená dosažení cíle. Řešením je podle něj možnost přijatelného oddlužení. Novela exekučního řádu mění mj. pořadí splácení dluhu. Z vymožených peněz se bude splácet vedle nákladů soudu na výkon rozhodnutí a nákladů exekuce nejprve jistina dluhu, teprve potom úrok, následně úrok z prodlení a nakonec náklady věřitele. „Drobnost, která obrovsky pomůže a vlastně se nijak nedotkne práv věřitelů," zhodnotil na sociální síti změnu advokát Petr Němec.

Schválená předloha předpokládá šestiletou lhůtu, po jejímž uplynutí by exekutor bezvýslednou exekuci při splnění určitých podmínek zastavil. Bezvýsledná exekuce by se mohla ještě dvakrát prodloužit, mohla by trvat nejdéle 12 let. Věnek Bonuš z Rekonstrukce státu odhaduje, že zastavení starých nevymahatelných exekucí může dostat z bezvýchodné situace desítky tisíc lidí. „Část lidí se může přesunout z šedé ekonomiky do legálního zaměstnání," doplnil Bonuš v tiskové zprávě. Novela rovněž přinese omezení mobiliárních exekuci důchodců a tělesně postižených lidí a u dluhů z dětství. Dlužník bude moci odvrátit prodej movitých věcí také v případě, že bude nad rámec zákonných srážek z příjmů dobrovolně hradit aspoň 1 500 korun z nezabavitelných peněz.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s použitím ČTK)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top