Blog


Naše firma vyřešila úspěšně tyto případy spojené s výkupy bytů.

25 / 5 / 2019

Naše firma vyřešila úspěšně a s lidským přístupem v dubnu mj. tyto případy spojené s výkupy bytů.

Vážení čtenáři a potenciální klienti, jak už víte z našich nových webových stránek https://www.expresvykup.cz/, pomáhá pan Oborný občanům výkupy nemovitostí při nesnázích s předluženými realitami. V této aktualitě si krátce přiblížíme dva komplikované životní osudy lidí, kterým naše firma pomohla. Závěrem této anotace pouze uvádíme, že jména klientů jsou s ohledem na ochranu osobních údajů, resp. GDPR smýšlená.

Kauza č. 1, případ paní Lucie. Paní Lucii (35) náleželo vlastnické právo k bytu v Praze-Holešovicích a vzhledem k několika závazkům (pozn. Konkrétně se jednalo o pět exekucí) nám nabídla byt k výkupu.

Od paní Lucie jsme po prohlídce nemovitosti obdrželi plnou moc k vyřízení všech závazků, které jsme postupně vyplatili z vlastních finančních prostředků. Následně jsme po dohodě o kupní ceně přistoupili k podpisu kupní smlouvy.

Po zapsání nemovitosti v katastru nemovitostí jsme zbylou část kupní ceny v souladu s kupní smlouvou a také smlouvou o advokátní úschově vyplatili na účet paní Lucie.

Kauza č. 2, případ paní Ivany. Paní Ivana (62) se domluvila se svou kamarádkou Jarmilou (59), že si od nebankovní společnosti půjčí 500 000 Kč. Půjčku si vzala kamarádka Jarmila a paní Ivana ručila svou nemovitostí (pozn. bytem v Milovicích) v hodnotě 2 200 000 Kč.

Jarmila ale po čase přišla o zaměstnání a přestala splácet ústně domluvenou část půjčky. Nebankovní společnost vyzvala paní Ivanu, aby uhradila dluh za paní Jarmilu a pokud se tak nestane, prodá její byt v exekutorské dražbě.

Na základě těchto informací se na nás paní Ivanu obrátila s prosbou nejprve o radu. Pan Oborný se nakonec s paní Ivanou osobně sešel přímo v Milovicích a nabídl jí níže uvedený postup.

Paní Ivana totiž nebyla vzhledem k nízkému důchodu schopna hradit dluh i  za svou kamarádku Jarmilu a proto jsme ji doporučili realitu prodat, vyplatit stávající dluh a za zbytek peněz pořídit jinou imobilii.

Při vyčíslení pohledávky u nebankovní společnosti jsme však zjistili, že je třeba uhradit částku ve výši téměř 1 600 000 Kč, jelikož zde byly započítány úroky z prodlení a smluvní pokuta.

Byt jsme prodali a vzhledem k tomu, že nezbylo na koupi nové nemovitosti, zajistili jsme paní Ivaně alespoň nájemní byt v obecním bytě se smlouvou na dobu neurčitou, což ji i vzhledem k jejímu věku plně vyhovovalo.

Mgr. Petr Jezdinský, právník

Aktuální články k výkupům nemovitostí


Zobrazit další článkyZobrazit užitečné informace

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top